Fler soldater till Falun?

Överstelöjtnant och chef för Dalregementsgruppen Mikael Lundin välkomnar den tänkta värnplikten men menar att staten glömt hemvärnssoldaterna. foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​Bästa soldat på förra årets granatkastarutbildning blev Cecilia Pousette från Stora Skedvi. Mikael Lundin, chef på Dalregementsgruppen, är både nöjd och orolig.

– Nästa försvarsbeslut måste ha med fler hemvärnssoldater, säger han.

Förra året vid den här tiden besökte Dalabygden Dalregementsgruppen på före detta I 13 i Falun.

Dalregementsgruppen var 2016 först i landet med Försvarsmaktens nya grundutbildning med uppdraget att organisera den första granatkastarplutonen inom hemvärnet.

Cirka 30 personer, män och kvinnor från Dalarna, flyttade in i delar av C-kasernen för att bo och studera. Grundutbildningen var på fyra månader med påföljande befattningsutbildning.

Hur gick det?

– Det gick mycket bra. Av de cirka 30 fick vi 27 nya rekryter där 25 skrivit avtal med oss. Det innebär att dessa soldater blir stationerade i närområdet.

Förra årets bästa soldat blev Cecilia Pousette från Stora Skedvi, säger överstelöjtnant Mikael Lundin, chef för Dalregementsgruppen.

I början på detta år fattades det cirka 7 400 soldater i det svenska nya yrkesförsvaret.

Målet att till varje år försöka anställa 4 000 soldater har Försvarsmakten inte lyckats leva upp till.

För ett tag sedan lades ett förslag fram att återinföra värnplikten i Sverige.

Utbildningen, som i stora drag lades i malpåse 2010, skulle innebära att alla som har fyllt 18 år kan bli inkallade.

Mikael Lundin menar att det i första hand handlar om att få frivilliga att nappa.

Går förslaget igenom kan unga män och kvinnor söka till mönstring nästa år.

– Än har jag inte hört något från Stockholm om värnpliktsutbildning. Men skulle det bli så kan vi utbilda 100 soldater per år. Vi har skjutbanan och övningsfält. Det som i så fall måste till är fler befäl och logementsängar

Mikael Lundin välkomnar en ny och allmän värnpliktsutbildning, men menar att man har glömt en annan viktig utbildning som kan komma att lida brist på folk.

Därför hoppas nu Mikael Lund att nästa försvarsbeslut, som ligger ungefär två år fram i tiden, ska innehålla fler hemvärnssoldater.

Till hemvärnet kan män och kvinnor söka som är mellan 18 och 69 år. För närvarande ligger medelåldern på cirka 35 år, vilket är ganska högt menar Lundin.

Mikael Lundin kan konstatera att när Sverige har 40 bataljoner och 22 000 hemvärnssoldater är marknadsföringen och rekryteringen för att hålla detta igång mycket viktigt.

– Jag tycker att man har duckat för frågan. Hemvärnsutbildningen är viktig och måste lösas inom en snar framtid, säger Mikael Lundin.