Avgift för digitala tjänster

Mora kommun klubbade i veckan igenom att digitala dokument för allmänhet i fortsättningen ska kosta pengar. foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​Insyn och möjlighet till granskning är viktigt. Men det är inte gratis. Nu inför Mora kommun även en avgift för elektroniskt överförda dokument. Skäligt, tycker kommunalråd Anna Hed.

Det handlar om insyn och demokrati.

Det handlar om att alla medborgare äger rätten att ta del av allmänna handlingar.

Men det är inte gratis.

Vill man som medborgare granska en verksamhet får man betala. Hittills är det papperskopior som kostat.

Nu inför Mora kommun även en taxa för digitala handlingar som skickas elektroniskt.

Kommunalråd Anna Hed menar att kommunen inte har någon skyldighet att ge ut allmänna handlingar som elektroniska filer.

Men eftersom detta är smidigt både för sändaren och mottagaren är det ett bra alternativ.

Då denna form av utskick inte innebär några kostnader såsom papper och slitage på skrivare är frågan hur kommunen motiverar beslutet.

Den första kvarten är kostnadsfri, därefter 125 kronor per påbörjad kvart.

Vad är det ni tar betalt för?

– Samtliga kostnader för hanteringen såsom materialkostnader, programmering och bearbetning.

– Om det handlar om filer som finns i något digitalt system är det tiden för konvertering, sammanställning och bifogande till e-post som det tas betalt för, säger Hed.

På Mora kommuns hemsida kan man läsa att demokratin mår bra av att granskas, därför är offentlighet viktigt.

Insyn i myndigheternas verksamhet skapar garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. Vidare står att man ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad myndigheterna själva väljer att informera om.

Det här med att sätta ett pris på offentliga handlingar, kan detta motverka offentlighetsprincipen?

– Det är inte kommunens intention att motverka offentlighetsprincipen eller att den nya taxan ska bidra till en minskad insyn eller granskning av den kommunala verksamheten.

– Vi vill inte på något sätt motverka den enskilde att ta del av allmänna handlingar i digital form, svarar Anna Hed.

Vidare säger hon att effekten av det hela är ännu oklart. Avgifterna får verka och senare utvärderas i efterhand.

Eftersom det inte förs någon statistik är det svårt att efterforska hur många som efterfrågar offentliga handlingar.

Det som kan sägas är att det är vanligare att elektroniska handlingar begärs ut än manuellt hanterade.

Emely Bakken