Äldre surfar som aldrig förr

Ny hemsida innebär enklare att nå andra föreningar och mer nyheter och information. foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​SPF seniorernas hemsida har förnyats och är ett komplement till medlemstidningen Senioren.
– Internet är ett självklart inslag numera, säger webbmaster Bo Bävertoft i Falun.

Efter tio år med samma hemsida var det dags för en uppfräschning.

Nyheter, på gång, tips, råd och länkar till andra medlemsorganisationer, uppskattas bland medlemmarna.

Det menar Bo Bävertoft som är webbmaster för SPF Seniorerna Falun.

Han säger att det finns äldre som inte har tillgång till varken dator eller internet.

Jämför man för tio år sedan visar statistik att dagens pensionärer har ett annat förhållande till surfandet.

Av de pensionärer som använder internet surfar hela 70 procent dagligen, skriver internetstatistik.se.

Bland de yngre pensionärerna har den ökade tillgången också medfört en ökad användning av internet, från 67 till 79 procent. Bland de äldsta har användningen under dessa år endast ökat från 32 till 34 procent.

Andelen pensionärer som har tillgång till internet är alltså betydligt större än andelen som använder internet.

Internetstatistiks siffror visar att de pensionärer som använder internet är nästan lika aktiva användare som resten av befolkningen.

Under de tre senaste åren har andelen av befolkningen från 12 år och uppåt som har tillgång till internet ökat från 89 till 91 procent.

Falu-seniorerna har 2 200 medlemmar. Grunden i information har länge varit medlemstidningen och olika fysiska möten. Men på senare år har internet, facebook och e-post fått en allt större betydelse i informationsflödet.

– Vi har cirka 1 700 e-postadresser där vi når mellan 70 och 80 procent av medlemmarna. Vår ordförande har cirka 2 000 facebook-vänner. Hemsidan har ungefär 22 000 besök per år. Det har ökat rejält, säger Bo.

Han menar att man måste hänga med och anpassa sig efter dagens teknik.

– Internet är ett komplement och ett billigt och bra sätt att kommunicera på. De flesta av våra medlemmar verkar vara av samma åsikt.

Bo tycker det är viktigt att medlemmarna får snabb information med hjälp av digital teknik. Nyheten är att hemsidan anpassar sig efter telefon eller padda. Det är lättare att klicka sig fram och enklare att nå andra.

Hemsidan både informerar och visar alla aktiviteter som arrangeras under ett år. Bo lutar åt att den digitala tekniken kan locka fler medlemmar.