Upphandling ett verktyg för ett bättre samhälle

Förändringarna inom offentlig upphandling är större än de varit på ett sekel, menar Anders Karlin, chef vid Upphandlingscenter. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

​Det händer mycket just nu när det gäller kommunernas, landstingens och statens offentliga upphandlingar. Förändringarna är större än de har varit på ett sekel, menar Anders Karlin, chef vid Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen.

Från att priset i stort sett har varit det som styrt har nu upphandling även blivit ett verktyg för ett bättre samhälle, enligt Karlin.

Nu ska även samhällsnyttan vägas in i upphandlingarna.

– Vi måste jobba med kostnadseffektivitet men också med miljökrav och social hållbarhet. Som ett sätt att mota utanförskap ska det finnas krav på att leverantören ska kunna tillhandahålla exempelvis praktikplatser i vissa större tjänsteupphandlingar. Den 1 januari 2017 kommer en ny upphandlingslag som gör att det i vissa fall inte krävs upphandling alls. Vi kan jobba med så kallade reserverade kontrakt kopplade till exempelvis sociala företag, säger Karlin och fortsätter:

– Våra kommuner har också fattat beslut om krav att maten som upphandlas ska vara ekologisk så långt som möjligt och målet är att andelen ska öka. Det måste vi förhålla oss till när vi ska upphandla livsmedel.

Att upphandla kräver kunskap. Anders Karlin förklarar att det kan vara svårt för exempelvis enskilda kommuner att rekrytera upphandlare och kompetens kan också vara svår att behålla.

Lösningen för de sex kommunerna Borlänge, Falun, Ludvika, Säter, Hedemora och Gagnef är samarbete.

Upphandlingscenter, med huvudkontor i Ludvika och satellitkontor i varje samarbetande kommun, har ansvaret för kommunernas upphandlingar av varor och tjänster och ger samtidigt rådgivning och stöd då kommunerna gör upphandlingarna själva, exempelvis byggentreprenader. Upphandlingar görs även åt vissa kommunalägda bolag.

– Vi är en gemensam nämnd som bildades 2013. Vi gör samordnade upphandlingar av varor och tjänster i samarbete med representanter från varje kommun.

Det handlar om cirka 300 upphandlingar per år till ett värde av 2-3 miljarder sammanlagt för de sex kommunerna.

Företag som inte fått ett visst anbud har i vissa fall begärt överprövning i förvaltningsrätten och det har kunnat leda till rättsprocesser som drar ut på tiden och leder till förseningar. Men problemet har faktiskt minskat i år, hävdar Karlin.

– Jag vill tro att vi gör bättre förfrågningsunderlag, och vi har börjat kommunicera med varandra, säger han.

I Dalarna pågår sedan några år ett arbete med offentlig upphandling som ett verktyg för regional utveckling. Forskning har visat att för varje krona kommunen betalar till en lokal leverantör genererar det tre kronor tillbaka i form av skattepengar och arbetstillfällen exempelvis.

Enligt upphandlingslagen får det inte förekomma lojalitet mot vissa leverantörer men däremot kan upphandlingskraven möjliggöra att även små lokala leverantörer kan vinna en upphandling.

– Vi jobbar med att uppmuntra små och medelstora lokala företag att lämna in anbud och delta i den offentliga affären, säger Anders Karlin och tillägger:

– Det som har kommit nu är att vi kan prata med varandra trots att det handlar om offentlig upphandling. Vi får i dag endast i vissa fall förhandla med de leverantörer som lämnat in anbud.

Lagen förbjuder inte att det finns en aktiv dialog mellan upphandlare och anbudsgivare och på Upphandlingscenter bjuder de in till företagsträffar, branschträffar och öppet hus-dagar med mera.

Det ger leverantörerna en chans att visa att de finns och vad de kan erbjuda, samtidigt kan de själva få tips och råd inför en upphandling.

Språket i förfrågningsunderlagen ska vara lättbegripligt och vid upphandlingen finns ett färdigt anbudsformulär som bara är att fylla i för varje anbudsgivare.

Alla upphandlingar publiceras på Upphandlingscenters hemsida och information finns också på varje kommuns hemsida.

– Det har aldrig varit så enkelt att medverka i den offentliga affären som nu, säger Anders Karlin.

 

Fakta:

Offentlig
upphandling  

I alla inköp inom offentlig sektor, särskilt de som överstiger cirka 534 000 kronor finns krav på offentlig upphandling. Reglerna för detta bygger i sin tur på EU-direktiv.