Psykolog ser konflikträdsla

Egna domar och konflikträdsla är vanligaste orsakerna till anmälningar om djur menar psykolog Michael Sandsjö. Foto: Privat
Textstorlek:

​2015 fick Länsstyrelsen Dalarna in närmare 600 anmälningar gällande djurskydd. Antalet anmälningar hade kunnat minska om vi blev bättre på att kommunicera, menar nu psykolog Michael Sandsjö.

Under 2015 fick Länsstyrelsen Dalarna in 572 anmälningar gällande djurskydd, 416 av dessa var anonyma.

De flesta anmälningarna gäller sällskapsdjur, främst hundar, katter och hästar.

En genomgång av 2014 års ärenden visade att endast 14 procent gällde nötkreatur, får, get, gris och höns.

Om man misstänker att djur hålls på ett sätt som inte uppfyller djurskyddslagens krav, råder djurskyddshandläggare Joakim Onnemar att kontakta Länsstyrelsen.

Om det däremot finns osäkerhet om brister i djurhållningen är det bra om man först tar kontakt med djurägaren.

– Det förekommer ärenden där anmälaren påstår att djur saknar ligghall, foder, vatten eller tillsyn. Men om anmälaren hade tagit upp detta med djurhållaren först så hade djurhållaren fått chansen att visa anläggningen, förklarat hur tillsynen ser ut eller hur utfodringen fungerar.

– På detta vis kan missförstånd och onödig oro samt anmälan undvikas, säger han.

En lantbrukare i Dalarna blev nyligen anmäld för bristande djurhållning. Djurägaren, som vill vara anonym, funderar på vart kommunikationen mellan människor tagit vägen.

Hösten har hon ägnat åt att bygga om i ladugården. Det tog mer tid än beräknat. Snön kom, och ute gick fortfarande 18 djur.

Men lantbrukaren menar att det inte gick någon nöd på dem.

– Sköta djur, det kan jag. Jag känner mig lite som en butler. Fyller ständigt på deras matförråd. De har skyddande skog att gå in i och dessutom har det bara varit några få minusgrader.

– Jag har gjort allt som står i min makt för att de ska ha det bra, säger hon och funderar: Varför kommer folk inte hit och frågar hur djuren mår innan de anmäler?

Psykolog Michael Sandsjö svarar: Svenskar är konflikträdda. Många drar sig för konfrontation.

Men med rätt verktyg kan man kommunicera utan att konflikter uppstår, menar han.

En dialog är viktig, att både prata och lyssna. När en konflikt uppstår handlar det ofta om två monologer, två personer pratar men ingen av dem lyssnar.

På vilket sätt man tar upp ett ämne har stor betydelse. Sandsjö ger ett exempel.

Ställ frågan på ett försiktigt sätt utan att anklaga: ”Hur mår den där katten egentligen?” I stället för: ”Jag tycker inte din katt ser ut att må bra.”

Han berättar att det finns olika grader av konflikter. Misstänker man att personen man vill konfrontera har tendens att bli hotfull bör man låta bli. Varför uppstår konflikter?

– Man ser andras fel och brister men har svårt att se sina egna. Upplever man att exempelvis grannen gör något fel är det lätt att vilja analysera och förändra beteendet.

– Detta kan upplevas som ett påhopp. När någon påpekar ens fel och brister går man i försvarsställning. Och har man olika åsikter kan det bli aggressioner, säger han.

År 2015 låg antalet anmälningar något under 600, vilket är medelvärdet för inkomna anmälningar för åren 2009-2015. Det är en minskning mot 2014 då antalet anmälningar översteg 700.

Enligt Länsstyrelsen hanterades 286 av anmälningar administrativt, instansen tog kontakt med djurhållaren på telefon eller brev istället för genom inspektion.133 kontroller genomfördes och av dessa bedömdes 64 vara obefogade.

Den anmälda lantbrukaren, som nu har fått in sina djur under tak, är fundersam över vart trenden med angivarsamhället ska ta vägen. Hon tycker man bör lägga resurserna på de djur som faktiskt far illa. För de finns. Djurskyddslagen behövs, liksom inspektörerna, menar hon.

Emely Bakken

 

Tips från
psykologen  

Lär känna dina grannar.
Försök förstå hur andra tänker och sätt dig in i den andres situation.
Om du stör dig på något: Ta upp ämnet på ett försiktigt sätt utan att anklaga.
Tänk på att föra en dialog. Båda ska prata och lyssna.
Känn av situationen. Lite småsurhet kan eskalera till en hotfull stämning.