Järven ökar och minskar

I Dalarna finns ingen överflöd på Järv (Gulo gulo). Mellan 10 och 30 individer tror Jägarförbundet. Foto: Stockphoto
Textstorlek:

​Svensk järv minskar kraftigt. Målsättningen är fler djur utanför renskötselområdet. I Värmland har en unik föryngring skett. Något som skulle kunna påverka stammen i Dalarna.

Resultatet från årets inventering visar på en fortsatt minskning av järvstammen, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Baserat på antalet föryngringar (hona med ungar) som hittats under inventeringen, ligger den skandinaviska populationen runt 850 individer.

Av dessa lever cirka 500 individer i Sverige. Här hittades 58 järvföryngringar, vilket är en minskning på nästan 40 procent. Naturvårdsverket skriver:

”Orsaken till den procentuella minskningen varierar mellan antalet föryngringar och antalet individer i populationen beror på att ett genomsnitt av antalet föryngringar de tre senaste åren används”.

Att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet menar Naturvårdsverket.

Minskningen är en kombination av flera saker där det är svårt att exakt peka på vad det beror på.

Dåliga väderförhållanden för inventering, andelen järvhonor som får ungar, tillgång på mat, ålder, naturlig död och jakt är faktorer som påverkar.

Maria Hörnell Willebrand är chef på viltanalys på Naturvårdsverket. I pressmeddelandet säger hon att inför kommande säsong ska fler insatser göras.

Den vanliga inventeringen av lyor ska kompletteras med insamling av järvspillning för DNA-analys. Även jakten ska utvärderas bättre.

Dalarna har inte varit ett ”järv-län” på mycket länge. Det menar Hans Johansson jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet Dalarna.

Uppskattningsvis finns mellan 10 och 30 järvar i hela länet. De flesta håller till i norra delen.

Sedan tio år finns järv vid Gyllbergen i Borlänge och ett område som sträcker sig in i Ludvika kommun.

Benny Jonson är ordförande i Idre sameby.

Hur mycket järv finns hos er? Vad i så fall beror det på?

– Den ökar. Bra förutsättningar bra med mat (renar).

Hur ser föryngringen ut?

– Det är alltid svårt med inventering. I fjol så dokumenterades fem föryngringar inom samebyn. I år så var det väldigt dåliga förutsättningar för inventering så det dokumenterades bara två föryngringar. Men stammen har inte minskat.

Ställer de till problem och i så fall hur sköter ni det?

– Järven tar många renar och skingrar dom. Mera bevakning men det är ett utpräglat nattdjur så det är mycket svårt med förebyggande åtgärder. Det finns bara en bra åtgärd och det är att decimera stammen när den är så hög. Fem föryngringar är enligt forskningen 6,2 järvindivider per föryngring x 5 = 31 individer på ett område på cirka 25 kvadratmil.