De är rädda för snöbuller

Ann-Marie Persson, Per Mattsson, Rose-Marie Lindberg och Sören Lindberg är skeptiska till förslaget. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

​Snö till Vasaloppet. Mora kommun vill investera i ett nytt snökanonsystem. Men de boende är skepiska. De oroar sig för buller.

Grannarna på Selbäckvägen i Mora är överens. De befarar att lugnets sista dagar är räknade.

Mora kommun vill skaffa ett nytt, större snökanonsystem för att säkra snö till Vasaloppet.

Men frågan om den nya investeringen är inte helt enkel. Många röster ska samlas innan ett beslut kan fattas.

Miljökontoret tog upp frågan om buller i samband med snöproduktion. De boende i området fick möjlighet att yttra sig.

Ett underlag skickades ut till över 200 fastighetsägare, varav ett tiotal hade synpunkter på förslaget.

Störd nattsömn och eventuell värdeminskning på villorna var några av de åsikter som fördes fram. Rose-Marie Lindberg är besviken.

Hon fick ingen kallelse till samrådsmötet som hölls tidigare i år. Hon hade velat ha mer information om projektet. Även Per Mattsson ställer sig frågande till kommunens agerande.

– Jag är förmodligen den som blir värst drabbad då jag bor så nära vasaloppsspåret, säger han.

Grannarna har samlats vid Mattssons villa. Kanonerna ska placeras på ängen nedanför tomten. De poängterar att Vasaloppet är bra för Mora.

De vill inte motverka projektet. De vill medverka. Men alla måste bli nöjda, menar de.

Mattsson pekar mot ett upplag jord. Snöhögen blir hundra gånger större har han hört. Han är orolig att snö och fukt ska driva in på hans tomt.

Lasse Ericsson, fritidschef tekniska förvaltningen, Mora kommun, försäkrar att kommunen tänker följa de riktlinjer som finns vad gäller bullernivåer.

De får inte överskrida normerna som Naturvårdsverket ställt upp.

Och någon dispens har de inte fått. Per Mattsson undrar hur tillförlitlig bullermätningen som kommunen låtit utföra är. Han plockar fram mobilen, trycker upp decibelappen och mäter styrkan på de nuvarande kanonerna som är placerade en bit längre bort än det nu tänka området. Skärmen visar 40.

Han berättar att bullret från de nya snökanonerna, enligt kommunen, ska ligga på maximalt 42 decibel. Han tror verkligheten blir en annan. Gruppen diskuterar.

De är beredda att strida för saken. Kommunen borde dra hit kanoner och mäta ljudnivån innan de tar beslut i frågan, föreslår Sören Lindberg. Han fortsätter:

– Kommunen gör som de vill. Att området ryms inom ett naturreservat spelar tydligen ingen roll för dem.

Lasse Ericsson misstänker att de boende inte förstår skillnaden mellan de nya och de gamla snökanonerna.

Dagens kanoner har en sämre kapacitet vilket gör att de körs mellan 30 och 40 dygn per säsong.

Med den nu tänkta investeringen kan kanonerna, vid optimal väderlek, i stället kanske köras i fem dygn. Per Mattsson tvivlar. Han undrar vad kommunen menar med optimal väderlek.

I praktiken, med vinterns alla tödagar, kan den i princip behöva gå hela säsongen.

Därför vill han ha en begränsning i antal dagar de får vara igång. Gärna att de drar ur kontakten på nätterna så han slipper lägga sig med öronproppar.

Lasse Ericsson menar att investeringen betyder mycket för Mora och hela Dalarna. Det krävs snö för att genomföra Vasaloppet.

Och vatten är en viktig ingrediens. Kommunen blev nyligen beviljade tillstånd att ta vatten ur Österdalälven, vilket är avgörande för hela frågan.

Nu börjar nästa fas i projektet: hur det hela ska finansieras, hur ägandet ska se ut och vem som sköter driften.

Emely Bakken