VM-backar åter startklara

Nu ska VM-backanläggningen på Lugnet användas igen. I vinter blir det både träning och tävling i normalbacken. Foto: Falu kommun
Textstorlek:

​Nu ska den stora backanläggningen på Lugnet i Falun väckas till liv. I december ligger första etappens kostnader på cirka 100 000 kronor.

Det var en del turer inför byggandet av backarna och det blev lika mycket prat efter Skid-VM- 2015. Backarna verkade mest stå oanvända och ticka pengar. Förra hösten var det främst kostnadsskäl som fick hoppbackarna att stå utan snö, men nu verkar det ha vänt.

I vinter är det meningen att normalbacken ska användas för både träning och tävling.

– Det beslutet har vi tagit, och det känns bra att anläggningen kommer till användning igen. Satsningen möjliggörs genom ett nära samarbete mellan kommunen och Holmens IF, säger Tomas Jons, kommunens fritidschef i ett pressmeddelande.

Det var förra hösten ur ett ekonomiskt perspektiv som beslut togs att inte snölägga och preparera hoppbackarna på Lugnet i Falun. Sedan Skid-VM förra året har backanläggningen inte använts för hopp. Men med nya pengar är tanken att hoppningen ska kunna komma igång nu i december månad.

– Tillsammans med politiken har vi nu landat i ett beslut att ha normalbacken i gång under vintern, vilket känns bra. Men jag vill poängtera att satsningen som görs, inte är möjlig att göra utan ideella insatser från Holmens sida, säger Tomas Jons.

Vad kommer skattebetalarna att få betala?

– Runt 100 000 kronor räknar vi med att det ska kosta. Det finns pengar kvar i årets budget för preparering av normalbacken och ungdomshoppbackarna som räcker en bit. Planen är sedan att få med pengar för driften i budgeten för 2017, säger Tomas Jons.

På Lugnet finns sedan förra säsongen sparad snö, som ligger under ett täcke av spån och flis inne på backstadion.

Tanken är att 500 kubikmeter av den sparade snön ska läggas ut i ungdomshoppbackarna, något som sker i nästa vecka. Detta samtidigt som den övriga snön läggs ut för att möjliggöra längdskidåkning på Lugnet.

När snön är utlagd på bromsplan, där längdspåren utgår ifrån, ska två snökanoner vid rätt köldgrader köras igång för att snölägga underbacken i normalbacken.

– Holmens IF ansvarar för rätt bemanning med kvalificerad personal för snöproduktionen. Kommunen ska ansvara för schaktning och preparering. Det blir också mästerskapstävlingar i Lugnets normalbacke i vinter för SM/JSM i slutet av januari, säger Tomas Jons.

Jan Halvarsson ordförande i Holmens IF hoppas att backarnas tidiga snöläggning ska skapa uppmärksamhet så att också andra klubbar får upp ögonen och söker sig till Lugnet för att träna.