Oklart kring kladdighet

Skatan som den såg ut före tvätt. Foto: Rättviks viltjour
Textstorlek:

​En kladdig skata infångades vid Max hamburgerestaurang i Borlänge. Restaurangchefen tror det är läsk. Rättviks viltjour tror snarare det är frityrolja.

Av lukt och konsistens att döma menar Rättviks viltjour att det rörde sig om frityrolja.

Oljan i fjädrarna skulle ha gjort att damm fastnat på fågeln och färgat den helsvart.

– Att det var olja råder inget tvivel om. Vi hanterade skatan enligt reglerna för oljesanering, säger Emma Billbäck på viltjouren.

Marcus Sewerlid restaurangchef på Max är osäker vad fågeln fått på sig.

– Jag kan inte utesluta att den fått på sig frityrolja eftersom ämnet inte analyserats. Men det är föga troligt. Vi är noga med vår avfallshantering, säger han.

Miljökontoret gjorde en inspektion och konstaterade att komprimatorn (avfallspressen) läcker. Swerlid är medveten om problemet:

–  Men jag tror mer på läsk. Frityroljan sorteras separat och återvinns, säger han.

Borlänge kommuns miljökontor har bedömt läckaget som en olägenhet och ställt krav på åtgärd.

När det råder delade meningar om vad fågeln möjligen kan ha fått på sig, undrar Dalabygden om ämnet har lämnats in för någon analys:

– Vi bedömde det inte som skäligt att ta prover utan fokus var att åtgärda läckaget. Eftersom vi inte tagit prover går det inte att säga exakt vad läckaget består av. Men vår bedömning är att det inte handlar om ren frityrolja utan en blandning av avfall från restaurangen, säger Anna Tosteby, miljöchef.

Det verkar råda en viss osäkerhet om vad som runnit ut. Enligt ett inspektionsprotokoll som Dalabygden tagit del av skriver miljöinspektören att det vid besöket rann ut olja och andra matrester till en brunn. Hit hör att miljökontoret håller på att utreda om det handlar om en dagvattenbrunn eller om en fettavskiljare, något som restaurangchef Sewerlid också är inne på.

Miljöinspektören skriver ”att avfall ska hanteras på ett godtagbart sätt för människor och miljö”. Åtgärden som Max nu lovar att fixa till. Företaget berättar att man är på gång med att installera en ny komprimator. Senast vid årsskiftet är tanken att en utförlig åtgärdsplan ska lämnas in.

Det har nu gått ett litet tag sedan den upphittade och kladdiga skatan hittades och plåstrades om av viltjouren. När fågeln väl kom in berättade Billbäck att den var ganska avmagrad och medtagen av det ”svarta”. Fågeln mår nu bra och viltjouren berättar om det speciella ögonblicket när han välkomnades av sin skatfamilj då han släpptes fri igen.

Emeley Bakken