Din röst har betydelse

Har du synpunkter eller förslag i storregionfrågan har du fram till 6 oktober att berätta för finansdepartementet. Foto: Stockphoto
Textstorlek:

​Det blev ett ja för Dalarna som storregion. Men än är klockan inte slagen. Fram till 6 oktober har dalfolket på sig att säga sin mening – för eller emot.

Det känns lite som en ödesdag, torsdag den 6 oktober nästa vecka. Då går nämligen tiden ut för dalfolket att säga sitt om Dalarnas inträde i en Svealandsregion.

Debatten har mest handlat om faran att vi ska uppslukas av något stort och falla i glömska. Medan vd Tommy Larsson, som du kan läsa om på sidan 10, menar att stor eller liten region har mindre betydelse när samarbete är viktigare.

Men mycket tyder nu på att Dalarna blir en del av Svealandsregionen efter att länets kommuner och landsting i stora drag sade ja till förslaget. Moderaterna, Dalarnas sjukvårdsparti och Sverigedemokraterna reserverade sig.

Tidigare intervjuade Dala-Demokraten Erik Westholm, professor vid SLU och Högskolan Dalarna. Han pekade på landsändarnas ojämna fördelning mot de tre storstadsregionerna och att Dalarnas förhandlingsläge skulle försvagas om vi väljer att stå utanför.

Då undrar du förstås, är det då någon mening att försöka påverka när allt redan verkar klart? Göran Carlsson på Region Dalarna jobbar med projektet storregion. Han säger att vem eller vilka som helst kan skicka in ett remissvar till finansdepartementet på utredningens förslag senast 6 oktober 2016.

– Då jag sist hade kontakt med departementet hade det kommit in 17 yttranden, varav tio kom från privatpersoner, säger Göran Carlsson.

Om det nu blir ett definitivt ja ser Dalarnas kravlist till regeringen ut som följer: Regeringen ser till att det verkligen blir sex jämnstora regioner senast 2023. Staten ser till att Svealands län får stark koppling till Stockholm med satsningar och nya pengar för infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och arbetsmarknad. En tydlighet från regeringen att nya Svealandsregionen får ansvaret för styrning och ledning av det regionala utvecklingsarbetet.

Vidare: Svealandsregionen får utökat ansvar jämfört med dagens landsting för att avgöra satsningar på vägar, järnvägar, bredband och kultur. Staten står för de merkostnader som uppstår för övergången till en storregion.

Den nya organisationen kallas regioner och inte landsting. I Dalarnas fall Region Dalarna. De förtroendevalda till nya

regionsparlamentet blir tillräckligt många för att kunna representera alla delar av den nya regionen.

Att kommunernas inflytande garanteras, exempelvis genom att lokala nämnder i regionen får geografiskt ansvar för delar av nya regionen, exempelvis en nämnd för Dalarna. Sjukvården, inklusive tandvård, hemsjukvård och primärvård, får gemensam och enhetlig styrd organisation över hela regionen.

Regeringen ser till att statens alla myndigheter anpassas verksamhetsmässigt och geografiskt redan från 2019. Detta för att underlätta samarbete mellan alla myndigheter i den nya regionen. Beslut om en ny region- och länsindelning fattas under våren och sommaren 2017 av regering och riksdag.

Landstinget Dalarna och Region Dalarna säger i ett pressmeddelande att organisationerna arbetar aktivt för att Dalarnas invånare ska få ut det mesta möjliga i dialogen med Indelningskommittén.

Det innebär att utvecklingsarbetet bygger på en region som ska stärka länet och välfärden, skapa förutsättningar för samordning och större kraft i utvecklingsfrågorna, oavsett när och hur regionen/länet ska se ut.