Reklamteve ska locka fler behöriga lärare

Textstorlek:

​Hedemora kommun börjar få trångt på några av sina skolor och ska se över lokalerna. För att locka fler lärare annonserar kommunen i reklamkanalen TV4. 

Hedemora kommun har sammanlagt åtta grund- och särskolor samt Martin Koch-gymnasiet. Det finns också två friskolor med egna huvudmän. Bildnings- och skolchefen Stefan Grybb säger att oavsett hur skolorna i Hedemora ser ut och fungerar är den samlande bilden att de utbildningar som erbjuds ska hålla hög klass och uppfylla de krav och villkor som föräldrar och barn har rätt att ställa.

– Att friskolorna har egna huvudmän betyder inte att kommunen avsäger sig sitt ansvar för de barn och ungdomar som väljer att gå där. Vi är måna om att alla elever, som har rätt till fria skolval, ska ha det bra oavsett vilken skola de väljer. Ser man till exempel på de olika resursbehov som uppkommer samarbetar vi med friskolorna, säger Stefan Grybb.

Hur ser det ut på personal- och elevsidan?

– I det stora hela ser det bra ut. På lärarsidan behöver vi bli fler och söker behöriga lärare bland annat med hjälp av TV4. När det gäller elever börjar vi bli aningen trångbodda. Främst är det Stureskolan i centrala Hedemora som har tagit emot många asylsökande barn. Och tittar vi några år framåt kommer elevantalet att ytterligare öka. Frågan är hur politikerna löser det. Bland annat ska en utredning visa om vi använder våra skollokaler på rätt sätt. En intressant och tacksam uppgift att vi blir fler.

Hur fungerar pedagogiken?

– I de kommunala skolorna har vi inga speciella pedagogiska profileringar utan vi arbetar som vanligt efter läroplanen. Hur friskolorna arbetar är jag inte så insatt i. På din fråga om elever lämnar kommunskolorna för friskolorna ser jag inga större övergångar utan det hela är stabilt.

Vad är nytt för i år?

– Vi ska varken stänga eller öppna några nya skolor. Det är heller inte några nya regler på gång.

Vilken beredskap har ni mot mobbning?

– På varje skola finns det en plan som varje rektor ska förhålla sig till. Rektorerna rapporterar till mig om det är några problem som jag i min tur rapporterar vidare till nämnden. Vi har inga stora problem med mobbning eller kräkningar, men där det finns människor finns det konflikter. Arbetet med hur vi förhåller oss till varandra pågår hela tiden, och varje år ser vi över hur vi kan bli bättre på att umgås och respektera varandra.

Hur fungerar trafiksituationen med skjutsande föräldrar?

– Det är olika. På de flesta skolor fungerar det bra. När fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan blir det problem på sina håll. Just nu tittar vi extra på Stureskolan. Det handlar om att förbättra hållplatser och informera föräldrar.

Det pratas om att sovmorgon skulle göra barnen piggare i skolan?

– Det är inget vi har diskuterat på något djupare plan. Elever och lärare följer den timplan som är framarbetad. Skulle det dyka upp förfrågningar och önskemål på sovmorgon får vi titta på det. Men i nuläget är det inte aktuellt.