Svårt hitta tid för vila

De anhöriga gör det tunga arbetet och samhället är ett komplement. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

För de som vårdar en anhörig kan sommaren innebära extra mycket arbete istället för avkoppling och vila. Det är ett exempel på vad Anhörigas Riksförbund vill uppmärksamma.

Sommartid innebär ledighet och möjlighet att koppla av för många.

Men för den som är anhörigvårdare kan det vara svårt att hitta tiden för återhämtning.

– För de som har så kallad växelvård då den anhörige bor på ett särskilt boende exempelvis två veckor och sedan bor hemma två veckor är det inga problem, men den som har avlastning bara ibland kan ha svårt att få plats för sin partner på ett boende just under sommaren.

Det säger Ann-Marie Högberg, ordförande i Anhörigas Riksförbund. Förklaringen till det menar hon är att den ordinarie personalen ofta ersätts med vikarier under semestern.

Enligt beräkningar gjorda av Anhörigas Riksförbund och Frösunda Omsorg finns det nära 40 000 anhöriga i Dalarna som regelbundet ger omsorg till någon som står dem nära. I hela Sverige finns 1,5 miljoner anhörigvårdare.

– Vi har en bild att samhället ser till att vi får den vård och omsorg vi behöver och anhörigvården är ett komplement till det.
I verkligheten är det tvärtom. De anhöriga gör det tunga arbetet och samhället är ett komplement.

Det är ofta vuxna barn som tar hand om sina föräldrar och det är fler kvinnor än män som gör det.

– Dessutom är det fler kvinnor ju tyngre vård och samtidigt finns det fler kvinnor med ohälsa, så det här är också ett jämställdhetsproblem, menar Högberg.

Hon tillägger att ofta får anhöriga även sämre ekonomi när de tvingas gå ned i arbetstid, vilket i sin tur påverkar framtida pensionen.

– Vuxna barn som vårdar sina föräldrar har ofta jobb och skulle behöva en anhörigvänlig arbetsplats, säger hon och förklarar närmare:

– Precis som det finns en förståelse för att vara hemma med sjukt barn skulle det finnas samma förståelse för om det dyker upp något som måste åtgärdas när det gäller föräldrarna.

Högberg menar att det skulle kunna minska på stressen hos dessa anhöriga.

– Då skulle den anställda kunna slippa oroa sig och kan koncentrera sig bättre på sitt arbete den övriga tiden. Det skulle bli en winwin-situation som alla skulle tjäna på.

För att underlätta för anhörigvårdare är det viktigt, enligt Ann-Marie Högberg, att det finns en väl utbyggd vård och omsorg. Och inte som i dag när det exempelvis är svårt att få boendeplats på ett särskilt boende.

Administration upplevs av många anhörigvårdare som tungt. Anhörigas Riksförbunds förslag för att förenkla för dem är att det ska finnas en koordinator som hjälper till med alla nödvändiga kontakter med kommunen eller sjukvården med mera.

Beräkningar från Riksrevisionen visar att de ideella insatserna från anhörigvårdarna sparar svenska samhället närmare 177 miljarder kronor varje år.

– Vi tycker att åtminstone en del av de pengarna ska kunna gå tillbaka till de anhöriga och arbetar för att de ska få en viss ersättning för det arbete de lägger ned. Samhället skulle inte klara omsorgen, varken ekonomiskt eller personellt, utan dessa frivilliga insatser, poängterar Ann-Marie Högberg.