Start av nytt rutavdrag

Med mer digitala hem utökas rut-avdraget med it-tjänster. Exempel är installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning. Foto: Getty Images/Ingram Publishing
Textstorlek:

Sedan den 1 augusti har rut-avdraget kompletterats med en skattereduktion för trädgård
i form av beskärning och borttagande av träd och buskar samt flytt- och it-tjänster.

I en promemoria från december 2015 (kortfattat dokument) från Finansdepartementet, skatte- och tullavdelningen, föreslogs en komplettering av rut-avdarget. Detta tillägg har nu sedan den
1 augusti i år börjat att gälla.

Det innebär att inkomstlagen har ändrats och utökats tills vidare med tre poster.

I det tidigare förslaget fanns enklare städarbeten eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning i bostaden, vård av kläder och hemtextilier i bostaden. Vidare snöskottning i nära anslutning till bostaden, häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning, barnpassning
i liten skala med läxor, lämning och hämtning till och från skolan och annan omsorg och tillsyn av barnpassning som en fysisk person behöver i nära anslutning till bostaden.

Det nya som nu gäller är att häck och gräsklippning, krattning och ogräsrensning utökats med beskärning och borttagning av träd och buskar.

Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt arbete som utförs i eller i nära anslutning till bostaden, och som avser installation, reparation och underhåll av data- och informations-teknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete, skrev alltså Finansdepartement, skatte- och tullavdelningen i promemorian, Komplettering av rut-avdraget.

Denna nya lag tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 juli i år, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits efter den 31 juli
i år samt hushållsarbete som har utförts efter den 31 juli i år, och för vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration efter samma datum.

Bakgrunden är att den 1 juli 2007 trädde det så kallade rut-avdraget i kraft.

Det följdes av rot som började gälla från och med den 8 december 2008. Syftet var bland annat att öka arbetsutbudet och stimulera sysselsättningen och tillväxten genom att omvandla arbete som utförs av hushållen själva samt omvandla svarta jobb till vita.

Det nya rutavdraget bygger på en uppgörelse mellan Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som ett led i att göra det lättare för nyanlända människor att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Enligt promemorian kommer det nya rut-avdraget att minska skatteintäkterna med cirka 330 miljoner kronor i år.

För 2014 uppskattar Skatteverket att runt 616 000 personer använde sig av rut-avdrag.

Nästa år tror Skatteverket att siffran ökar till cirka 886 000 personer som utnyttjar avdraget. Promemorian tror att de flesta jobben kommer att gå till små företag.

Förra året köpte svenskarna ruttjänster för 3,4 miljarder kronor, skriver SVT på hemsidan.

Enligt Pia Blank Thörnroos på Skatteverket kan de nya reglerna skapa en del gränsfrågor. Avdraget på 50 000 kronor har halverats till 25 000.

Pensionärer får fortsätta att dra av för 50 000. Det har knorrats över det sänkta bidraget, vilket Statsverket tror inte ska ha så stor betydelse då snittet för ruttjänster hittills leget på cirka 12 000 per år.