Dalapolitiker för skärpta regler om meddelarfrihet

Dalabygdens rundringning visar att sex av länets 15 kommunstyrelseordföranden är positiva till förslag som kan inskränka meddelarfriheten. Foto: Gabriel Tjulander
Textstorlek:

Sex av Dalarnas kommun-styrelseordföranden säger att de är positiva till att inskränka polisers meddelarfrihet. Det visar en rundringning som Dalabygden har gjort.
– Det här är djupt oroande, demokratiskt samhälle bygger på att det finns insyn i myndigheterna, säger Jeanette Gustafsdotter, vd för TU – Medier
i Sverige.

Branchorganisationen TU – Medier i Sverige presenterade nyligen en undersökning som visar att 82 procent av landets kommunpolitiker är positiva till förslag som inskränker pressfriheten.

Vi på Dalabygden beslöt oss för att titta närmare på hur läget ser ut i Dalarna.

TU – Medier i Sveriges undersökning bygger på 237 intervjuer som gjorts med landets kommunstyrelseordföranden och kommunpolitiker. Politikerna fick ta ställning till ett antal förslag som skulle betyda att pressfriheten inskränks. Ett av förslagen löd så här: Polisen ska inte få läcka uppgifter till media om innehållet
i förundersökningar.

Då det var flest politiker som sa sig vara positiva till det förslaget beslöt vi oss på Dalabygden för att ringa runt till Dalarnas kommunstyrelseordförande för att höra vad de tycker.

Det visade sig att 6 av länets 15 KS-ordföranden sa sig se positivt på förslaget att poliser inte ska få läcka uppgifter om innehållet
i förundersökningar till media. Det här bekräftar bilden som TU-Medier i Sverige visade i sin rikstäckande undersökning.

Tre stycken är negativa och tycker att inskränkningar på polisers meddelarfrihet inte är rätt väg att gå.

Fyra av de tillfrågade har valt att inte ta ställning i frågan och två har vi inte lyckats nå.

– Meddelarfriheten ska finnas där som en garant för att polisen och andra myndighetsanställda ska kunna upplysa om missförhållanden, säger Jeanette Gustafsdotter.

De motoveringar som vi har fått från de KS-ordföranden som kan tänka sig se ett sådant förslag är ganska snarlika. De flesta vill slå vakt om de som berörs av ett brott, det vill säga den som blivit utsatt och dess anhöriga.

Men de poängterar också att de ser ogillande på när meddelarfriheten missbrukas för att läcka information som enbart bara leder till skvallerjournalistik.

Fredrik Skoglund, chefsåklagare vid åklagarkammaren i Falun, håller med de politikerna som är positiva till förslaget. För han ser problemen som kan uppstå om information i förundersökningar kommer ut för tidigt.

– Om den åtalade får reda på information i förundersökningen skulle han kunna förstöra bevismaterial eller gömma brottsverktyg. Det finns också en risk att vittnen, omedvetet, påverkas beroende på vad som skrivits i tidningarna, säger Skoglund.

Jeanette Gustafsdotter menar att ett sådant här förslag skulle vara ett hårt slag mot demokratin då tryckfrihetsförordningen är en av grundpelarna i den svenska demokratin.

– Om vi begränsar människors möjlighet att läcka uppgifter om missförhållanden till almenheten går vi på en farlig väg, säger hon.

Det är väldigt sällan som det läcks information från förundersökningar, därför vore det då onödigt att göra sådana skärpningar, menar Jeanette Gustafsdotter.

– Märker polisen att det finns anställda som läcker information som inte pekar på något missförhållande så är det inget lagfel. Då borde det vara upp till polisen som myndighet att ta i tu med det problemet, säger Jeanette Gustafsdotter.

Men Fredrik Skoglund menar att det skulle vara mycket svårt för polisen då det finns ett förbud som gör det olagligt att leta efter vem som har läckt uppgifterna.

– Eftersom att det finns ett efterforskar-förbud så blir det en situation som är svår att få kontroll över då polisledningen inte får söka efter vem som har läckt, säger Fredrik Skoglund.

Gabriel Tjulander