Pengar till älvdalsbarn

Funk Emil Eriksson, från föreningen Ulum Dalska delar ut stipendier till skolbarn som kan prata älvdalska vid avslutningen med Rots skola i Älvdalen. Foto: Björn Rehnström
Textstorlek:

​2009 införde sett stipendium i Älvdalen där barn och ungdomar får penningstipendier för att de dalskar, pratar älvdalska. Totalt sedan stipendiet infördes har barnen delat på 350 000 kronor.

I år var det rekord för antalet elever som sökt och fått stipendiet, totalt 27 elever.

– Mycket glädjande att det ökar, säger Ulla Schütt, som är en av de som arbetat mycket för föreningen Ulum Dalska.

Föreningen arbetar sedan över 30 år framgångsrikt för att få älvdalskan i Norra Dalarna att överleva.
För ett tag sedan fick språket erkännande som just språk av den internationella linguistorganisationen SIL International och därmed ett eget Iso-nummer, som gör det jämbördigt med alla andra språk i världen.

I samband med skolavslutningen visade det sig att det var rekordmånga barn och ungdomar som sökt och proven för att få årets språkstipendium.

De som slutar klass nio får 6 000 kronor vardera, sexornas stipendiater får 500 kronor var och treornas får diplom och litteratur på älvdalska.

Älvdalens Besparingsskog står för stipendiet och i samband med att stipendiet infördes 2009 sa Roland Back, ordförande i Besparingens jordägarnämnd: vi hoppas att det blir dyrt.

Med det menade han att det vore ett bevis för att antalet barn och ungdomar som talar älvdalska skulle öka genom stipendiet. Och hans önskan tycks ha gått i uppfyllelse. I år var det sammanlagt 27 elever som fick stipendiet. Jämfört med 11 stycken 2009. Rekord hittills och förhoppningsvis ökar antalet ännu mer.

Ulla Schytt menar att det är otroligt glädjande att se att det tycks ha vänt för språket och att allt fler föräldrar nu lägger ner ett stort arbete för att få barnen att hålla kvar älvdalskan.

Förutom allt detta har kommunen beslutat att starta en förskoleavdelning där personalen bara ska prata älvdalska med barnen.

Björn Rehnström