Mer ideellt på musikvecka

Musik vid Siljan har ett nytt upplägg med mer ideellt arbete. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

Musik vid Siljan AB, en omfattande och dyr organisation.  Ekonomin gick inte ihop och hotet av konkurs pressade bolaget till förändring.

Förr svarade ideella föreningar för driften av den populära festivalveckan Musik vid Siljan. Med åren blev festivalen professionell och sedan starten 1969 har den vuxit till en allt större skala. Festivalen kallades för en av Sveriges största musikhändelser.

Nyligen fick man intrycket av att arrangemanget lades ner, för att plötsligt återuppstå i en ny, komprimerad version.

– Den gamla konstruktionen och organisationen blev för dyrbar. Rent ekonomiskt gick det inte att driva vidare på samma sätt. Nu är det ett helt nytt upplägg med ett mer ideellt arbete, säger Bo Pettersson, ordförande för Musik vid Siljan AB.

Det ursprungliga upplägget har alltså dammats av, vilket kommer innebära relativt små konserter, i en kulturell och naturmässigt unik miljö. Pettersson vill inte längre kalla veckan för en festival, utan en musikvecka.

Från att tidigare ha ägts av kommunerna Leksand, Rättvik och Mora ansvarar idag Musik vid Siljan Vänförening för driften och varumärket. Vänföreningen står som huvudman och ser till att  samordna all marknadsföring av cirka 30-40 arrangörer.

Kommunerna är inte helt ute ur bilder. Leksand och Rättvik har i år gått in och stöttat bolaget ekonomiskt. Även Landstinget Dalarna har bidragit.

Nu är ekonomin under kontroll, menar Pettersson och berättar att Musik vid Siljan AB gått från en omsättning på 1,4 miljoner till drygt 200 000 kronor. Arrangörerna ute i byarna, som ordnat bystugedanser och spelmanstämmor med mera sköter sina verksamheter själva.

– Jag har fått positiva signaler från dem. Många upplever den nerskalade versionen som positiv. Det blir en mer närhet i Musik vid Siljan som koncept och
i de programmen som genomförts runtomkring i byarna, säger han.

Kom den ekonomiska krisen som en överraskning?

– Jag kom in som ordförande i aktiebolaget för cirka tre år sedan. Under de två senaste åren har vi haft en diskussion om hur vi kan förändra konceptet. Vi försökte, men misslyckades, medger Bo Pettersson.

Åtgärderna fick inte den genomslagskraft som styrelsen ville ha. De kunde inte se någon effekt på det ekonomiska resultatet. Utbudet blev egentligen bara mindre vilket medförde att besöksantalet minskade. Konkursen var nära och de kom snabbt fram till att något måste göras. Samtidigt som nya vägar söktes fanns önskan att behålla det unika med Musik vid Siljan.

Arrangemanget har genomgått en stor förändring, men allt har ännu inte fallit på plats. Mycket arbete ligger framför dem.

– När det handlar om ett stort ideellt arrangemang är det ibland svårt att hinna med. Men sammantaget är jag nöjd med vad vi har åstadkommit under årets premisser, säger Pettersson.

Men marknadsföringen kan förbättras och utvecklas. Dessutom finns en del luckor i utbudet att fylla. När det gäller körmusik, vilket är en gammal tradition i Siljansbygden, kan man göra mer, menar han. Även lite annan musik än den traditionella folkmusiken kan adderas, såsom jazz och folkvisor.

– Vad nuvarande utvecklingsarbete leder fram till vågar jag inte säga. Eftersom det handlar om ett ideellt arbete vet man aldrig vad som händer. Men jag har goda förhoppningar. Planen är ett bredare program än årets upplaga. Detta kan man förvänta sig, avslutar Bo Pettersson.

Emely Bakken