Åt skogen med äganderätten?

Textstorlek:

Charlotta Riberdahl, regeringens utredare för översynen av skogsvårdslagen, ifrågasatte under Almedalsveckan den privata äganderätten. Så här uttryckte hon sig ”Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt?” (ATL, nätupplagan, 6/7).

Reaktionerna lät inte vänta på sig och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tvingades bedyra att han ”till fullo stödjer äganderätten” (Jordbruksaktuellt 7/7). Men skadan är redan skedd och utredarens förtroende slutavverkat.

Det är skrämmande att man 2016 måste påpeka för en svensk utredare, tillsatt av regeringen, att äganderätten är fundamental i en rättsstat. När det gäller skogsnäringen har den privata äganderätten spelat en helt avgörande roll för att utveckla skogsnäringen, liksom forskning och innovation.

Almedalen vore inte Almedalen om det inte fanns en motsatt ståndpunkt företrädd, vilket det gjorde i denna fråga. ”Egendomligt” är ett upprop för äganderätten som lanserades på plats under politikerveckan och som höjer rösten för att man ska få bruka sin egen mark. På sociala medier skriver initiativtagarna: Tycker du det borde vara självklart att få bruka sin egen skog? Gå i så fall med i upproret för äganderätten.

Tajmingen i utspelet var det sannerligen inget fel på. Aktivisterna har rätt i att vi människor tar ansvar för det vi äger. Vanvård av skog är helt enkelt inte bra för lönsamheten. Kloka jord- och skogsbrukare planerar långsiktigt, med en tidshorisont över generationerna. Träd som planteras i dag kanske avverkas först när nästa generation tagit över gården.

Skogsägare i gemen tar sitt ansvar och därför går det bra för den svenska skogen. Så vill vi att det ska fortsätta vara. Träden blir fler och skogarna tätare. Virkesförrådet ökar konstant. Kring mitten av 1920-talet uppgick det totala virkesförrådet (= träd) till 1 658 miljoner skogskubikmeter, i dag ligger siffran på 3 465 miljoner skogskubikmeter. Detta enligt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU (Ny Teknik 25/5 2016).

Skogen ska bevaras, både som inkomstkälla och som en ovärderlig klimatresurs, men också som en plats för naturupplevelser och rekreation. Allemansrätten är en stor tillgång och den ska värnas, samtidigt som missbruk av den ska stävjas. Balansen mellan äganderätt och allemansrätt rubbas om aktörer, utan att fråga markägaren, hänsynslöst utnyttjar skogen för syften som ligger långt utanför allemansrättens ursprungliga syfte.

För mycket regler och detaljstyrning kan också hota ett sunt skogsbruk. Urholkad eller slopad äganderätt likaså.

Bo Höglander