Tidsresa ska förbättra gammelgårds ekonomi

Johan Cederlund på Zornmuseet ser fram mot en ny säsong och Tidsresan som ska bringa mer pengar till Zorns gammelgård. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​I samband med att Zorns gammelgård nu firar 100 år lanserar Zornmuseet ett nytt projekt, historieäventyret Tidsresan. Även en ny utställning visas.

Som ett led i att synliggöra och skapa intresse omkring den svenska allmogehistorien, samt förbättra gammelgårdens ekonomi, har Zornmuseet skapat ett nytt projekt i sommar som går under namnet Tidsresan.

Historieäventyret är en stansning som vänder sig till alla åldrar, med särskilt fokus på barn som på plats kan delta i olika dramatiserade historiska miljöer.

Med start i medeltiden (500-1500-talet) är tanken att man successivt ska ta sig fram till mitten av 1800-talet, då den blivande konstnären Anders Zorn var barn.

Han föddes ju i Mora, inte långt från gammelgården, och orten kom att prägla hans liv på mer än ett sätt. Han bosatte sig i Mora och tillsammans med frun Emma kom de båda att engagera sig i samlandet av allmogeföremål.

Tidsresan styrs av en guide som visar hur livet fungerade förr i tiden när det gäller mat, kläder och arbete.

Det ska också finnas en handelsbod med diverse saker i. Fia Bladh på Zornmuseet, som tillsammans med Camilla Collett ansvarar för projektet, berättar att det i samband med Tidsresan kommer att hända mer saker på gammelgården.

Riksspelmansstämma, hantverksdagar, gammeldags marknad och några av experterna från Antikrundan ska dyka upp. Det hela invigs den15 juni och pågår till sista augusti. Vuxna betalar entré medan barn upp till 15 år går in gratis.

Bakom entrén döljer sig en bister verklighet. Zorns gammelgård, vackert belägen vid Siljans strand, har enligt museidirektör Johan Cederlund en av världens förnämsta samlingar av äldre timmerhus, cirka 40 stycken.

Här står bland annat ett eldhus från år 1237 som sägs vara Sveriges äldsta allmogehus i timmer. När det gäller allmogeföremålen, som makarna Zorn omsorgsfullt samlade ihop med stor kunskap, uppgår de till cirka 20 000.

Textilkammaren intill kan uppvisa en fin samling av allmogetextilier och folkdräkter från Siljansbygden, de äldsta från 1700-talet.

Här finns förlåtar i rosengång, fyrflätor, hårarbeten och dräkter för både vardag och fest. Samlingen tillkom genom Anders och Emma Zorns försorg och ingick i deras donation till staten1942 (Zornsamlingarna). Den vackra träbyggnad som rymmer utställningen uppfördes 1993 efter ritningar av arkitekt SAR Anders Landström och belönades med Träpriset.

Cederlund berättar att gammelgården har ett bidrag från staten på ett par hundratusen kronor men att pengarna inte riktigt räcker till för underhåll och annat.

Bara de anställda under sommaren tar ungefär hälften av bidraget. Därför hoppas han på att Tidsresans biljettintäkter ska bli ett extra bidrag till underhållet på gammelgården.

När det gäller själva jubileet kan det vara lite förvirrat. År 1914 lade Zorn grunden till ett friluftsmuseum. Arbetet fullföljdes efter hans död av Gerda Boëthius, Zornsamlingarnas första intendent, och själva gården med byggnaderna ska ha stått klart 1916.

Zorns gammelgård, som det kom att kallas, är grupperade i en hemby, en hemfäbod, ett kvarntun och en långfäbod, samt några båthus. Här kan besökaren se hur livet gestaltade sig för dalabönderna förr i världen genom att gå in i de gamla bostadshusen, härbrena och loften.

Zorn var mycket kunnig i timmerbyggnadskonstens historia, vilket senare forskning har kunnat bekräfta. Zorns gammelgård kan uppvisa Sveriges finaste samling av gamla timmerhus. Av de elva husen i hembyn är fyra från 1300-talet, ett från 1500-talet, fyra från 1600-talet och ett från 1700-talet.

Inför hundraårsfirandet finns en ny utställning på Zornmuseet. Den vill visa på Anders Zorns samlande av alla slags föremål, från antiken till allmogekultur, och hans breda intresse för kulturhistoria och ny teknik. Med nya montrar, som Johan Cederlund snappade upp på resor i USA, visas dalaallmogens vardagsföremål. Rummen före lyfter fram dåtida kulturer kring Medelhavet. Och i ytterligare några rum visas fotografier tagna av Anders Zorn.

– Det är väldigt kul att få visa Zorns bredd inom kulturhistoria. Det är en av de finaste utställningar vi har gjort, säger Johan Cederlund.