Här brinner Engelbrekt

I övningen på Siljan kolliderade turistbåtarna Engelbrekt med Gustav Vasa. Här har elden brutit ut på Engelbrekt. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​Sjöräddningssällskapet etablerar nu en station i Dalarna. Tillsammans med räddningstjänsten gjordes en övning på Siljan.

Klockan är 9.30. Dagen är fin och det är lugnt på Siljan.

Då hörs: mayday, mayday på radion…

Turistbåtarna Gustav Wasa och Engelbrekt har kolliderat ute på sjön. Det brinner på båtarna. I vattnet ligger döda och skadade människor. Det hörs rop på hjälp. En kvinna är på väg att sjunka. En gummibåt med evakuerade passagerare driver iväg. På land vid Tällbergs brygga har Sjöräddningssällskapet och räddningstjänsten från bland annat Leksand, Rättvik och Mora samlats. Båtar sätts snabbt i sjön. Kommer räddningsmanskapet hinna fram? Vad ska prioriteras? Vad kommer de att möta?

Detta kunde ha varit på riktigt. Med cirka 3 000 fritidsbåtar på Runn, runt 1 000 på Siljan, och Barken, som har kontakt med havet och många fritidsbåtar, visar ett pressmeddelande från Sjöräddningssällskapet att både båtlivet och drunkningsolyckorna ökar på insjöarna. Bakom storövningen på Siljan ligger ett mångårigt arbete för Sjöräddningssällskapet att etablera sig på insjöar där nu Dalarna får sin första räddningsstation.

– Det är viktigt för oss att finnas till hands och kunna hjälpa till även på mindre sjöar. Nu är det dags att fokusera på Dalarna. Vi har fått ett mycket varmt mottagande av såväl frivilliga som räddningstjänst och ser nu fram emot att kunna välkomna en ny projektstation till Sjöräddningssällskapet, säger Andreas Arvidsson, operativt ansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Gustav Wallheden, frivillig sjöräddare och ansvarig för projektstationen Siljan-Runn ledde övningen tillsammans med räddningstjänsten Dalmitt. Dalabygden fick följa med en av båtarna ut på Siljan och på plats studera hur övningen gick till.

Nödraketer sköts upp och vår båt letade efter skakade och döda i vattnet som plockades upp och kördes in till land för vidare transport. När Sjöräddningssällskapet är en ideell förening utan statligt stöd, med cirka 2 100 frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut i alla väder under årets alla dagar, menar Andreas Arvidsson att tack vare det stöd och engagemang från frivilliga krafter i Dalarna är en räddningsstation för länet realistiskt.

Sedan tidigare har Sjöräddningssällskapet insjöstationer i Kronobergs län (täcker bl a Helgasjön och Bolmen), Hjälmaren, Vänern och Vättern med intilliggande mindre sjöar. Storsjön startade som projektstation i fjol och går igång nu till sommaren. För frågor kring Sjöräddningssällskapets satsning på insjöar och uppbyggnaden av projektstationen på Siljan-Runn finns info på hemsidan.