Buskresa väntas i höst

Förbuskningen gör att snart syns inte ens en solnedgång som många vill uppleva i Dalarna. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

​För första gången kommer nu bushresan till Dalarna. Politiker ska med egna ögon se hur illa det kan gå när inga djur längre betar i hagarna. Bushen breder ut sig och skymmer sikten.

Det flesta som kommer till Dalarna tjusas över landskapet och naturen. Bushresan, som syftar på att buskar och sly tar över, vill nu uppmärksamma den andra sidan, hur vyer och landskap växer igen i en allt snabbare takt.

Tittar man på ett foto från 1984, där kor betar i en öppen hage, och jämför hur det ser ut idag, ser man tydligt vad som har hänt efter att korna försvann: kraftigt igenvuxet, nästan ogenomträngligt.

Den första bushresan i landet gick av stapeln i Jönköpings län 2015. Sedan följde Uppsala, Hagfors och sist Linköpings län. Resorna gick genom olika biosfärområden, och med fanns ett stort antal personer. Bland andra politiker på regional och nationell nivå samt tjänstemän från offentlig förvaltning. Representanter från olika organisationer och företag från länen var också med. Årets resa började den 3 juni i Skåne, och tanken är att tio platser i landet ska besökas.

För Dalarnas del sker det i Nedre dalälven i augusti och Siljansbygden och Borlänge i september. Lilian Lundin Stöt på Naturskyddsföreningen i Mora berättar att förutom hennes organisation är fäbodbrukarföreningen, LRF och länsstyrelsen plus regionala och nationella politiker med på resan.

– När politikerna kommer med tåg är Siljansbygden en praktisk start på resan. Syftet är att inte visa den vackra sidan av Dalarna utan vad buskar och sly gör med landskapet om lagar och regler inte är i fas med bra jordbruk och öppna landskap. Meningen är att politikerna ska få en tankeställare, säger Lilian Lundin Stöt.

På www.landsbygdsnatverket.se/bushresan står att på tio år har nästan en femtedel av Sveriges öppna landskap vuxit igen. Landsbygdsnätverket består av organisationer och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och företag som finns på landsbygden och i kustsamhällen. Styrgruppen är utsedd av Jordbruksverket.

Alla länder som är medlemmar i EU och har ett landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnätverk. Förutom att vara en del av landsbygdsprogrammet är det svenska landsbygdsnätverket även en del av havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. Nätverk finansieras med pengar från EU.

Landsbygdsnätverket, som har tagit intiativ till bushresorna, hoppas att buskslyet ute i markerna ska gå att vända till något positivt. Inger Pehrson på Landsbygdsnätverket jobbar med detta. Hon är inne på samma linje och vill visa vilka dramatiska förändringar det blir i landskapet när djuren försvinner och busksly tar över.

– Förändringen kommer till en början smygande men sedan går det allt fortare. Ett vackert och levande landskap med stor artrikedom och goda förutsättningar för fina boendemiljöer, rekreation och turism har ersatts av mer eller mindre ogenomträngliga murar av träd och buskar, säger hon.

Under bushresan diskuteras vad som behöver göras för att stoppa igenväxningen och bevara de positiva effekterna som företag med betesdjur ger.

När politiker, lantbrukare och företrädare för olika organisationer, företag och myndigheter står tillsammans mitt ute i det landskap som tappat så mycket av sina värden blir det bra diskussioner menar Inger Pehrson. Det blir tydligt vilken betydelse såväl politiska beslut som våra val av kött och mejeriprodukter har.