Bostäder in lika fort ut

Mäklarna Sandra Fallström och Jonas Sjöström har bråda dagar inför semestern. Bostäder kommer in nästan lika fort som de går ut, säger Jonas. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​Det råder bostadsbrist i landet. Det stämmer men man glömmer att villor och lägenheter säljs nästan lika snabbt som de kommer in. Det menar Jonas Sjöström på Svensk fastighetsförmedling i Falun.

Det är inte bara vädret som visat sig från den varma sidan. Bostadsmarknaden är minst sagt het.

Vissa experter menar att de nya amorteringskraven inte räcker utan ytterligare åtgärder behövs för att dämpa den osande marknaden.

Andra säger tvärtom: bostadsbristen, de låga räntorna och bostadsägarfördelar är bra för svensk ekonomi.

Under Jonas Sjöströms elvaåriga mäklarkarriär har bostadspriserna i Falun och på andra håll fördubblats. Han tycker att amorteringskravet är sunt, men menar att banker och folk i Dalarna har haft koll på detta tidigare.

-Våra objekt kan ligga mellan åtta miljoner och trehundratusen kronor beroende på centralt eller yttre läge. Men i den stora amorteringsvärlden är vi små. Därför tror jag att amorteringskravet för vår del har liten effekt, säger han.

Jonas menar att bostadsägandet kan vara billigare i dag jämfört med tidigare familjegenerationer. Båda föräldrarna är utbildade, har jobb, bra löner och äger kanske en större ekonomisk medvetenhet. Bra arbetsmarknad, lätt att låna och låg ränta spelar också in menar Jonas.

Dagligen kommer rapporter om bostadsbristens Sverige. Det har nu börjat byggas, bland annat i Falun och Borlänge, men frågan är om det räcker.

Jonas berättar om flera nya och centrala lägenhetsprojekt. På landsbygden ser det lite annorlunda ut. En och en annan nybyggd villa kommer upp, men många objekt är äldre och kan vara i behov av renovering.

Fritidshus vid Faluns sjöar är populärt. Flera av dess ägare bor permanent på annan ort och Jonas tror att de flesta verkar vilja ha det så.

När det gäller säljare och köpare verkar det gå hand i hand med samhällets snabbhet i övrigt.

I dag har man inte tid att vänta och det är lättsålt. I vissa fall blir det inte ens en visning.

– Ser man till bostadsbristen som helhet bör också detta perspektiv vara med. Objekt går iväg nästan lika fort som de kommer in. Det kan ta ett par dar, sen är villan eller lägenheten såld, säger Jonas.

Snabbheten i köpen kan ha sina risker menar han.

Vid varje köp får kunden en överlåtelsebesiktning.  Där visas husets kondition och vad som eventuellt behövs åtgärdas.

I de flesta fall menar Jonas räcker denna kontroll som grund. Men finns det skador på skorstensmur och avlopp kan en snabb affär, om kunden inte extrakollat, få konsekvenser.

När ett husköp många gånger är en stor händelse i en familjs liv, är det viktigt menar Jonas att det går rätt till från första början. För att ett köp ska bli bra för samtliga inblandade bör både säljare och köpare vara förberedda och pålästa.

– Vi mäklare har ett stort ansvar, säger Jonas.

År 2015 gjorde Jonas och hans kollegor, som har cirka 40 procent av marknaden, cirka 400 affärer vilket i stort blir en affär om dagen.

Det var ett bra år menar han. Om han nu ska titta i kristallkulan tror han att även 2016 går åt samma håll.

Som läget är nu tänker med stort intresse följa vad den nya amorteringen får för effekter på bostadsmarknaden.

Jonas berättar att fram till semestrarna börjar hinner personalen nästan inte äta för alla kunder som vill sälja och köpa.

Vår, försommar och höst har Jonas kollegor som mest att göra. På försommaren lockar många trädgårdar.