Tjejerna bryter normer

Alltfler tjejer pluggar vidare och arbetar sedan i mansdominerade yrken. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

​Alla tjänar på en jämn fördelning mellan könen på arbetsplatser. I Dalarna är arbetsmarknaden en av Sveriges mest könssegregerade, men alltfler tjejer väljer mansyrken.

Dalarna har en av Sveriges mest könssegregerade arbetsmarknad. De mest uppdelade branscherna är vård, omsorg och sociala tjänster, vilka är kvinnodominerade. Inom jord, skog och fiske, tillverkning, byggverksamhet samt energi och miljö arbetar flest män.

En jämställd arbetsmarknad med ungefär lika många kvinnor som män tjänar både individ och samhälle på.

– Forskning har visat att på en arbetsplats där det är ungefär lika många kvinnor som män har en högre kreativitet, en högra produktivitet och färre sjukskrivningar, säger Elisabeth Holm, särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen.

Hon förklarar att det finns många arbetsplatser som fungerar bra trots att män eller kvinnor dominerar. Men enligt studier får kvinnor i mansdominerade yrken ofta svårt socialt, lönemässigt och karriärmässigt. Män i kvinnodominerade yrken får också svårt socialt men de klarar sig bättre vad gäller lön och karriär.

En del handlar om olika förväntningar.

– En man som arbetar på en förskola har kanske förväntningar på sig att vara vaktmästare, medan en kvinna förväntas fixa fika på en mansdominerad arbetsplats.

Enligt Elisabeth Holm har den skeva fördelningen mellan traditionellt kvinnliga yrken och traditionellt manliga blivit mindre könssegregerad även i Dalarna.

– De senaste åren har det hänt mycket i och med att många tjejer pluggar vidare och sedan arbetar i mansdominerade yrken.

Motsvarande utveckling har inte skett när det gäller män i kvinnodominerade yrken.

– En fabrik stänger och många män blir arbetslösa. Samtidigt är det brist på folk inom vården och då är det negativt om män inte kan tänka sig att söka arbeten där det finns behov. Speciellt i dag när Dalarna står för en generationsväxling med stora pensionsavgångar.

Förklaringen till varför inte män i lika stor utsträckning väljer kvinnliga yrken är inte helt enkel att svara på, menar Elisabeth Holm.

– Jämställdhetsarbetet har exempelvis riktats mer till kvinnor för att stärka deras självförtroende bland annat. Det är samtidigt ett hårdare tryck på män att inte vara ”tjejiga”, och mer accepterat för en tjej att vara ”pojkflicka”.

Mansrollen har högre status och att välja ett kvinnoyrke kan upplevas som att förlora i status för en man.

En annan förklaring är att lönerna där många kvinnor arbetar ofta är lägre och det är också något som måste förändras, enligt Holm.

Länsstyrelsen Dalarna arbetar tillammans med Hedemora näringsliv, stiftelsen Minerva och de sex kommuner i Dalarna som tackat ja till att vara med, i ett projekt som ska bidra till en mindre könssegregerad arbetsmarknad och att fler kvinnor ska få möjlighet att arbeta heltid.

– Utvecklingen till en jämställd arbetsmarknad går för långsamt tycker vi på Länsstyrelsen och vill ge den lite bättre skjuts, säger Elisabeth Holm.