Med kikare i ett lokalt torn möter de fåglar från Afrika

Delar av laget vid Limsjön som deltog i Fågeltornskampen. Från vänster Olle Persson, Bengt Andersson, Ulf Eriksson och Bertil Jenning. Foto: Petrus Tengnér
Textstorlek:

​Den väger några gram med en hjärna stor som en tumnagel. Men hittar till samma buske gör lövsångaren galant.

– Man blir varm om hjärtat, säger Gittan Matsson, mångårig ringmärkare i Falun.

Utan våra vatten skulle det inte finns något liv överhuvudtaget. Det vet människan, och det vet fåglarna. Nu på våren kommer de från olika håll, från Sverige och utomlands, där Dalarnas sjöar och vattendrag fungerar som navigationsmärken, matplatser och häckning. Vårens första fågelskådarträffar och ringmärkning har ägt rum i länet, och Dalabygden ringde några klubbar för att höra hur det gick.

I Leksand vid Limsjön, en fågelsjö från 1980-talet, samlade fågelklubben, som har 500 medlemmar, ett tjugotal personer. I fågeltornskampen lyckades deltagarna spana upp 58 arter, vilket kan jämföras med 103 arter som vinnaren i Sverige såg. Tävlingen, som går mellan Sverige, Danmark och Finland, lyckades vårt östra grannland bäst med 110 registrerade arter. Petrus Tengnér, sekreterare i Leksandsklubben, har kikat på fåglar i 43 år.

– Vi såg inga rariteter direkt. Det som stack ute lite var tundrasädgås, svartsnäppa, storskarv och ljungpipare, säger han.

Han berättar vidare att förra årets kalla vår och försommar drabbade mesarna hårt. Sånt kan repareras beroende hur försommaren blir. Annars tycker Petrus att berguven, Dalarnas landskapsfågel, och andra rovfåglar har det svårt just nu. Petrus har ingen förklaring. Vissa miljögifter på 70-talet har minskat medan andra har tillkommit menar han.

I Hedemora ligger Hovran – enligt kommunen ett av Europas finaste våtmarker. Ett 15-tal slöt upp som bland annat fick se snatterandpar, årtapar, näktergal, trädgårdssångare, svarthätta, ärtsångare, lövsångare, gärdsmyg, rörsångare och sävsångare berättar Janne Westlund som fågelspanat i 45 år. Han berättar att havsörn och fiskljusen har ökat i Hovran. Hos Falu fågelklubb var det exkursion på förmiddagen. Senare tog Gittan Matsson över ringmärkningen vid Kyrkbytjärn i Vika vid Runns östra sida.

– En sädesärlahane, som vi ringmärkte 2011, visade sig vara frisk och kry. Två lövsångare likaså. Det är otroligt att tänka sig att de hittar till samma buske efter en sådan lång flykt. Även en Björktrast från Danmark eller Tyskland hälsade på oss.