Högre energikrav ställs

En ny webbutbildning för bättre miljö presenterades för byggare i Falun. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​En ny webbutbildning för framtidens byggare presenterades i Falun.
– Hantverkare på ett bygge bör bli bättre på att kommunicera med varandra, säger Per-Erik Wik, projektledare på Energikontoret Sverige.

Det har säkert inte undgått någon att Sverige är i skriande behov av bostäder.

Det handlar både om att restaurera befintliga bostäder och att bygga nya.

Frågan är hur dessa bostäder ska byggas och kan kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna på ett bygge förbättras? Rapporten som Boverket lade fram om själva gränsvärdet för vad som får kallas nollenergikrav, fick så många synpunkter att man ska titta på detta en gång till.

Om tre år är det tänkt att alla nya offentliga byggnader ska omfattas av nollenergikraven, vilket ingen i dag kan säga vad det innebär, och 2021 ska det gälla alla nya byggnader som byggs i Sverige. Utbildningen framtidens energibyggare finansieras av EU och energimyndigheten på tre år. Kostnad: 18 miljoner kronor.

Syftet är att svensk byggsektor ska sänka sin energianvändning ganska mycket för den globala miljöns skull. För att klara och säkerställa ett klimatsmart byggande med förbättrade kommunikationer mellan hantverkarna, riktar sig utbildningen i första hand till byggarbetsledare på större byggen.

– Byggbranschen står inför stora utmaningar när det gäller att kommunicera. Det kan handla om hantverkare som förstör andra hantverkares jobb därför att kommunikationen om själva jobbet har brustit. Det gäller också språkförbistringar som vi jobbar på, säger Per-Erik Wik.

Efter att byggledare utbildat sig på energibyggare.se kan byggnadsarbetare och installatörer också göra det. Wik menar att utbildningen, som är gratis, vänder sig till alla som är intresserad av energibyggande.

– Energibyggarutbildningen genomförs av en handledare, som till exempel kan vara en platschef, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare. Efter ett godkännande har handledaren möjlighet att registrera hantverkaren i en kompetensdatabas som får ett kort (id-06) att visa upp.

För att utbilda sin personal till energibyggare under 2016 och 2017 kan företag anmäla anställda till handledarutbildningen som efter godkända moment kan hålla energibyggarutbildningen med sina kollegor ute på arbetsplatserna. Utbildningen har följande moment: inledning, energibyggare gör skillnad. Byggnaden som system. Värmeisolering. Lufttäthet. Fukt och installationer.