En dystopi som vänds till en utopi

Textstorlek:

Jag vet inte vad ni lägger i begreppet dystopi men för mig handlar det ofta om skriftliga framställningar som utmålar landsbygden som ett hopplöst företag med framtiden bakom sig. Den känslan infann sig när jag tog del av en skrift utgiven av Kommuninvest som är kommunernas framgångsrika bankdoldis. Skriften heter ”En bärkraftig kommunstruktur” och har nyss publicerats. Typiskt nog skall den debatteras i Malmö, Stockholm, Göteborg och Umeå trots att den mest handlar om alla svårigheter och negativa trender som påstås karaktärisera landets många kommuner på landsbygden.

Visst finns det stora utmaningar i bl.a. Dalarnas många kommuner men den globala såväl som den svenska historien har trots allt lärt oss att det kan vara vådligt att med säkerhet uttala sig om hur samhället kommer att utvecklas en generation framåt och om vilka orter, kommuner och regioner som kan komma att få en vinstlott eller dess motsats.

I den nämnda skriften utgår författaren från att vi i stort kommer att samlas i tio storstäder om några decennier. Landsbygden riskerar enligt samma framtidsprognos att dö ut på grund av för många pensionärer, för få skattebetalare, utflyttade eller nedlagda företag och allt högre sjukvårdskostnader. Författaren använder sig av begreppet ”avfolkningskommuner” för att beskriva det tillstånd som antas bli styrande för en stor del av Sverige.

Om man är fångad av trender, de senaste årens statistiska utveckling, etablissemangets självsäkra framtidsbilder, gårdagens värderingar och perspektivet att de kommande åren styrs av en orubblig logik blir framtidens verklighet sannolikt en dystopi för större delen av Sverige.

Om man å andra sidan utgår från andra iakttagelser av människors, företags och naturens beteenden och förändringar kan framtidsbilden bli något helt annat. Vissa av dessa förändringsfenomen ser vi redan runt omkring oss. Invandringen till Europa och vårt eget land beror inte bara på förfärliga krig i vår omvärld. En stor del av Europas nya befolkning söker sig hit beroende på en ohållbar klimatutveckling i Asien och Afrika men också på vår världsdels sociala och humanitära värderingar.

Landsbygden i Sverige har tagit ledningen för en efterlängtad grön omvandling av hela samhället och tillgången till stora odlings- och friluftsområden lockar redan familjer från städernas allt hetsigare och kostsammare tempo. Våra lantbruksföretag bli allt bredare och mindre sårbara i sin produktion och entreprenörskapet utvecklas ständigt hos nya grupper i befolkningen.

Med utvecklad IT-struktur, fler lokala sparbanker, universitetsutbildning via nätet, de många småföretagens allt intensivare innovationsinvesteringar, den unika skogsråvarans stora förädlingspotential och landsbygdsinvånarnas kampanda och kreativa förmåga kan den nämnda dystopin istället utvecklas till den utopi som en stor del av mänskligheten startar sina liv med – att få växa upp i och leva i ett samhälle där alla behövs och respekteras och mänskan utvecklas i harmoni med naturens livgivande förmåga.

Ronny Svensson