Deras protester hjälpte

Delar av hemtjänstpersonalen och några av de boende på Legoland. Fr v står Leif Andersson, Jenny Johansson, Anne Hjalmarsson och Lena Brus. Sitter gör Kjell Skantz, Åke Eng, Greta Perols, Margit Dalmans, Kenneth Paavilainen och Bons Britta Andersson.​
Textstorlek:

​Hemtjänstpersonalen i Nås jublar. Politikerna lyssnade på deras protester och sa nej till förslaget från vård- och omsorgsförvaltningen att hemtjänsten i Nås skulle flytta från sina lokaler. Och de äldre vid seniorboendet är lika glada, nu blir tryggheten kvar.

Äntligen kan hemtjänstpersonalen och även de äldre på seniorboendet Legoland i Nås andas ut. Hemtjänsten får vara kvar i sina lokaler.

De är glada och lyckliga.

– Nu kan vi känna arbetsglädje igen, säger de på hemtjänsten.

– Vi är så nöjda för att politikerna har lyssnat på oss, fortsätter Anne Hjalmarsson.

Särskilt politikerna Nall Lars-Göran Andersson (S) och Torsten Larsson (KD) har lyssnat på dem och stått på deras sida, känner de.

De boende är lika glada som hemtjänstpersonalen.

Bons Britta Andersson, 90 år, är en av de boende på Legoland som är glad över beskedet.

– Personalen är toppen och det skulle bli oroligt med ny personal som vi inte alls känner. Det skulle också ha blivit otryggt för alla boende utan hemtjänsten här på dagarna. Det räcker med att det inte är någon här på nätterna, säger hon.

– Ja, det är jättebra att de blir kvar, tillägger Kjell Skantz.

Som Dalabygden skrev tidigare hade vård- och omsorgsförvaltningen i Vansbro kommun med Elisabeth Hekkala i spetsen föreslagit att hemtjänstpersonalen i Nås skulle slås ihop med hemtjänstpersonalen i Dala-Järna. Det skulle ske i samband med införandet av systemet Tes, för bland annat planering av verksamheten.

Hela personalstyrkan ställde sig negativ till förslaget och i synnerhet flytten från Nås. De bestämde sig för att protestera offentligt och göra vad de kunde för att förslaget inte skulle gå igenom.

Deras argument var att resorna till Dala-Järna varje dag för att hämta leasingbilar och telefoner skulle vara både oekonomiska och ineffektiva då deras brukare i stort sett uteslutande bor i Nås. Resorna från Dala-Järna varje dag skulle också ta tid som annars skulle gå till brukarna, menade de. Andra argument var brist på parkeringsplatser och för små lokaler i Dala-Järna med mera.

Förutom det har de boende vid seniorboendet där hemtjänstpersonalen sedan länge haft sina lokaler varit ledsna för att hemtjänsten skulle försvinna därifrån. Det skulle innebära både minskad tryggheten och trivsel för dem.

Protesterna mot förslaget har nu fått effekt. Politikerna i Vansbro kommun har sagt nej till förslaget att hemtjänsten i Nås skulle slås ihop med hemtjänsten i Dala-Järna.

Förra veckan kom chefen för vård- och omsorg, Elisabeth Hekkala, själv och informerade hemtjänstpersonalen att förslaget var nedlagt och att de får vara kvar i sina lokaler i Nås – tills vidare.

Att det var hon som kom är något de uppskattar.

Om deras protester har haft avgörande betydelse för att de nu får stanna är personalen helt övertygad om.

– Våra protester har haft all betydelse. Om vi inte hade gjort det hade det här aldrig ens blivit en politisk fråga. Då hade vård- och omsorgsförvaltningen fattat beslutet om flytten och det hade redan blivit så, säger Anne Hjalmarsson.

Hemtjänsten i Nås vet nu att det går att påverka i samhället när det verkligen gäller.

– Det är viktigt att våga säga ifrån, säger Jenny Johansson som är en av dem som protesterat.