Frön kan sprida salmonella

En nötväcka med ett frö i näbben. Fröerna vid våra fågelbord kan innehålla salmonella som sedan sprids vidare. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

​Mellan februari och mars fördubblades antalet salmonella-smittade katter i länet. Även fall av småfåglar i mellersta Norrland noterades.

– Vi är inte säkra men fågelborden kan ligga bakom, säger länsveterinär Olle Rydell.

I en rapport från Statens veterinärmedicinska anstalt, Sva, kom under februari-mars många rapporter om döda småfåglar från västra Götaland till mellersta Norrland.

Sva skriver: Sjuka fåglar ses ofta sitta uppburrade och allmänt medtagna under fågelborden. Det är ett typiskt beteende för allvarligt sjuka fåglar. Det gör dem till lätta byten för rovdjur, som din katt. Och även katter som har fått salmonella har Sva sett en ökning av i år.

Myndigheten menar att smitta sprids lätt när många fåglar samlas på en liten yta som till exempel vid fågelborden.

Urban Grenmyr på Dalarnas ornitologiska förening säger att antal döda småfåglar som Sva fått in inte är representativa för hela fågelpopulationen som består av åskilliga miljoner individer.

När intervjun men honom gjordes för några veckor sedan fanns det knappt några inrapporterade salmonella-smittade fåglar i Dalarna. Däremot en fördubbling av salmonella-smittade katter? Grenmyr, som arbetat med fåglar i 45 år och ringmärkt cirka tiotusen stycken utan att smittas av salmonella, menar att problematiken ska tas på allvar.

Han tar upp alla de importerade fröer, som kan innehålla salmonella, och som läggs på fågelborden. Han får stöd av Dalarnas botaniska sällskap som i en rapport visar att de uppstädade fröerna även slår rot på våra soptippar.

– En fågel på ort A smittas och flyger sen till ort B. När det finns andra djur vid fågelborden, som exempelvis katter, kan smittan överföras via avföring eller att den sjuka fågeln äts upp. På 70- och 80-talen var salmonella ganska vanligt. Vi sände in prover men svaren visade inte på några sjukdomar. Men man ska ha respekt för det här och sätta renlighet i främsta rummet, säger han.

En som också förordar renlighet är länsveterinär Olle Rydell. Salmonella kan överföras från djur till människa. Ett av våra vanligaste husdjur är katt. I februari inkom 17 fall av salmonella-smittade katter som fördubblades i mars. Hur detta har uppstått har Rydell inget svar på.

Men mängden smittade katter är redan nu lika hög som på ett år. Rydell säger att risken för att foder och fröer kan vara smittade av salmonella är stor. Men prover tas och några bevis finns inte.

Så man kan klappa sin katt menar du?

– Ja det kan man. Har katten diarré bör man se opp. Använd handskar vid rengöring av kattlådan och tvätta händerna.

Mats Lindström