Föräldrar protesterade mot sammanslagning

Det var en hel del bybor som på söndagen kom till Övre gärdsjös bystuga i Rättvik för att höra om skolans framtid. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

​Bevara eller inse en byskolas begränsningar? Det är frågan när skolförvaltningen föreslår en sammanslagning av Ingels och Boda skola i Rättvik. Förslaget upprör många.

Politiker, bybor och föräldrar samlades i Övre gärdsjös bystuga för att diskutera Ingels skolas framtid.

Upprörda känslor gjorde att diskussionen snabbt drog igång. Skolförvaltningen föreslår att elever från årskurs två till fem flyttas till Boda skola, belägen en mil bort. Syftet med detta sägs vara att ge eleverna bättre pedagogisk undervisning.

Anna-Maja Roos, centerpartist tillika kommunfullmäktiges ordförande, inledde mötet genom att säga att byskolor är viktigt. Men det kan uppstå bekymmer förknippade med elevantal och lärarbrist, menar hon. I dag är rektorn på Ingels skola sjukskriven. Hans ersättare har tittat närmare på hur man kan lösa lärarbristen och rekryteringsproblemet som finns, berättar Joanna Stridh, representant från Centerpartiet.

Hennes partikamrat Jonny Jones ställer sig frågande till hur man kommit fram till detta då det är först nu man utannonserat tjänsterna. Frågan förblir dock obesvarad. Viljan att ha ”rena” klasser och inte slå ihop barn i olika åldrar i exempelvis en två-trea har uttryckts bland lärare. Men av förslaget framgår att det inte kommer bli någon förändring i frågan. Jonny Jones undrar vad förslaget då har för faktisk betydelse.

– Vad jag förstår kommer förslaget bli dyrare är idag. Det är lika bra att behålla eleverna i Ingels, säger han, varvid publiken applåderade.

Frågan är om ingen har räknat på förslaget.

– Nej, det tror jag inte, svarar Jones. Publiken skrattar.

Trots brist på beräkningsunderlag säger Joanna Stridh att förslaget är kostnadsneutralt.

Många kommer att placera sitt barn i Rättviks centrala skolor. Men får eleverna från Ingels plats på Nyhedsskolan? Jones svarar att inte ens nuvarande barn i området får plats i skolan. Där är klasserna redan fulla. Viljan finns från kommunen att slussa elever ut i byskolorna.

Jones säger att kommunen måste börja blicka framåt och inse att centrala skolor inte kommer att lösa det växande elevtrycket. Någon form av kösystem kan vara lösningen, menar han.

En annan lösning kan vara det fria skolvalet i kombination med en profilering av Ingels skola. Vid intresse skulle elever från centrala Rättvik få möjlighet att bussas ut till byskolan och ta del av profileringen.

Både skolinspektionen och facket är positiva till förvaltningens förslag. Det handlar inte bara om att bevara byskolan och hävda att den ska vara på ett sätt för att det alltid har sett ut så. Skolan måste hänga med och utvecklas, tycker en åhörare.

Under mötet framkom att det sedan länge funnits brister i Ingels skolas organisation och undervisning. Det finns elever som under åren inte mått bra. Detta sägs vara en anledning till varför förslaget arbetats fram. Att kämpa för skolans överlevnad och därefter blunda för dessa problem blir inte heller rätt, menar en förälder.

I publiken sitter Ellinor Kåks. Om ett par år börjar hennes barn i skolan. Hon är emot förslaget. Skolan är värd att bevara, menar hon och intygar dess kvalitet genom att berätta att hon en gång i tiden själv gått i den. Ellinore kan förstå att skolan behöver pedagoger.

Men hon anser att Rättviks kommun brustit i rekryteringsarbetet.

– Utan skola blir det svårt. Ingen kommer vilja flytta hit. Bygden kommer dö, säger hon.

För mig kommer förslaget som en överraskning. Men jag tror att kommunen länge diskuterat frågan, fortsätter hon. Förslaget ska tas upp i bildningsutskottet. Därefter kommer ett beslut att fattas.

Vem kommer att klubba beslutet?

– Egentligen gör kommunstyrelsen detta, säger Jones.

Joanna Stridh tillägger att rektorn i princip självständigt kan besluta i frågan.

Emely Bakken