Få val vad gäller fiber

Rolf Eriksson, bredbandskoordinator i Vansbro. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

​Det bästa är om kommunerna själva har kontrollen över fibernäten, enligt vissa debattörer. Men i Nås exempelvis kan valet för fastighetsägarna vara Telia eller inget fiber alls.

I Vansbro kommun har bredbandsutbyggnaden tagit ordentlig fart sedan sensommaren 2015, med uppehåll när det var tjäle i marken, berättar kommunens bredbandskoordinator Rolf Eriksson.

Tre aktörer, Vansbro fiber, Telia och Ip-Only, konkurrerar om att bygga ut ett fiberbaserat bredbandsnät över hela kommunen. Det finns också möjlighet för byalag att bilda en ekonomisk förening och driva projektet i en by.

I en debattartikel varnade nyligen Jon Karlung, vd, Bahnhof och Jonas Birgersson, vd, Labs2 för kapitalstarka intressen som är på jakt efter fiberinfrastruktur, där det finns ett allt högre ekonomiskt värde. De menar att risken är överhängande att långsiktiga förutsättningar för fri och likvärdig konkurrens i stadsnäten undermineras.

Karlung och Birgersson anser att det bästa är om kommunerna själva har kontrollen över fibernäten istället för privata bolag. De drar jämförelsen med vad som skulle hända om privata företag ägde delar av landets vägnät och sedan bestämde sig för att stänga vägarna för konkurrenter.

I Vansbro kommun finns det kommunala bolaget Vansbro fiber. Information finns på kommunens hemsida och det har även skickats ut broschyrer till kommunens invånare. Under våren fortsätter Vansbro fiber att bjuda in till informationsmöten i olika byar.

– Det har redan kommit in många intresseanmälningar för Vansbro fiber, spritt över hela kommunen, berättar Rolf Eriksson.

I Nås exempelvis har Telia redan haft informationsmöten och gjort individuella besök hos fastighetsägarna för att värva kunder. Där måste de som vill ha fiber från Telia skriva på ett bindande avtal före ett visst datum.

Vad har då invånarna för valmöjligheter om de har bestämt sig för att dra in fiber? Kan de istället välja det kommunala bolaget Vansbro fiber om de vill? Dalabygden ställde frågan till Rolf Eriksson.

– Om tillräckligt många binder upp sig till Telia kan det vara svårt för Vansbro fiber att få lönsamhet i samma område, så det kan vara svårt, säger han men tillägger:

– Både Telia och Ip-Only bygger så kallade öppna nät, precis som Vansbro fiber, vilket innebär att fibernäten kan användas även av andra tjänsteleverantörer.

Det gäller i dag men vad Telia eller Ip-Only bestämmer ska hända i framtiden med deras nät kan Rolf Eriksson inte säga, den frågan måste ställas till den aktör som bygger fibernätet.

En av fördelarna med Vansbro fiber, enligt honom, är att nätet de bygger kommer att vara kommunägt.

– Det blir de förtroendevalda som kommer att bestämma om priset för att använda nätet och hur det ska skötas med mera. I slutändan är det kommuninnevånarna som bestämmer och har en viss kontroll, säger han.

För den som är angelägen om att få fiber men vill att fibernätet ska ägas kommunalt är Erikssons råd att höra av sig till Vansbro kommun och visa sitt intresse. Det kan eventuellt snabba på processen så att just det området står på tur för Vansbro fiber.

– Rent tekniskt är det möjligt att dra två nät i samma, säger Eriksson men tillägger att det är oftast i mer tättbebyggda områden där det är lättare att få lönsamhet för mer än en aktör.

I Vansbro fibers informationsbroschyr står det att de inte anluter enskilda villor men det är fel.

– Det är det vi gör, säger Rolf Eriksson. Om cirka 50 – 60 procent av fastighetsägarna i ett område är intresserade då kan vi börja gräva, förutsatt att vi får bidrag.

Han förklarar att de kommunala bolagen eller ekonomiska föreningar kan söka pengar från Jordbruksverket. Kriterierna för att få pengar är att fiber ska dras där marknadaden inte förväntas tycka det är lönsam, som exempelvis där det är långt mellan husen.

Som det ser ut i dag är fiber bästa lösningen för den som har behov av bra bredband, tv och telefoni, menar Eriksson.

– Fiber är tekniskt bra och driftsäkert för framtiden, med nästan obegränsade möjligheter. De mobila alternativen, som 5G, blir ett bra komplement, men ingen kan sia till 100 procent hur det kommer att bli.

I första byn Skamhed har Vansbro fiber i stort sett byggt klart och där förväntas de ha fiber nu i maj. Därefter fortsätter arbetet i by efter by, för att nå målet att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande 10 procent ska ha tillgåg till minst 30 Mbit/s år 2020.

Anslutningsavgiften genom Vansbro fiber är 18 750 kronor och då är momsen inräknad.

– Vi gräver till tomtgränsen och vill någon ha hjälp att gräva in till huset kan vi vara behjälpliga med det, men då kostar det enligt offert. Däremot står vi för allt material och inkoppling i huset, säger Rolf Eriksson.

Maria Karlsson