Deras chefer håller tyst

Deras chefer vägrar svara Dalabygden om den pressade arbetssituationen på Enådals äldreboende. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

​Enådal. Ett äldreboende där vikariebristen är så stor att personalen tvingas kringgå reglerna.
– Jag vill inte kommentera detta, säger enhetschef Yvonne Modig.

Vid äldreboendet Enådal i Rättvik märks bristen på arbetskraft tydligt. Sjukskrivningar till följd av hög arbetsbelastning och snedvriden ansvarsfördelning präglar de anställdas vardag.

De vittnar om dåliga löner, delade turer och dåliga arbetsvillkor. Det krävs två för att bruka en lift, heter det när arbetsgivaren rekommenderar. Detta till trots händer det att personal arbetar ensam. Vikarien Jennie Blixt:

– Jag är en av dem. Om så än för några timmar. Men ändå. Jag hade hand om nio personer och allt runt omkring såsom liften, mat och mediciner, säger hon.

De har gått ut med att vi inte ska använda liftarna ensamma, tillägger kollegan Thomas Jacobs.

Dalabygden har sökt enhetschef Yvonne Modig för en kommentar. Hon vill inte bemöta kritiken utan hänvisar till verksamhetschef Johanna Munter. Men inte heller Munter säger sig ställa upp på en intervju.

Äldreboendets administrativa enhet, Resursen, ansvara normalt för att söka upp och kalla in vikarier när någon i den ordinarie personalstyrkan blir sjuk. Men för några veckor sedan tog man bort resursenhetens helgverksamhet. Varken vi eller personalen inom resursenheten vet varför, berättar Thomas Jacobs. Nu får han och kollegorna själva agera administratörer och söka rätt på vikarier.

Med ett redan hårt pressat schema kan detta bli en utmaning. Många sena kvällar och tidiga morgnar har han ägnat åt sökandet. Det läggs stort ansvar på oss, konstaterar han varvid hans kollegor nickar instämmande.

– Jag tog upp detta med arbetsgivaren. Det måste vara någon i administrativ ställning som ansvarar för uppgiften, tycker Jacobs.

För ett par år sedan berättade Dalarnas tidningar om personal som kämpade mot stressiga arbetsdagar. Det har inte hänt något sedan dess, menar Linnea Höglund. Det har blivit värre.

Hennes önskan är att personal per boende blir högre. Ju fler och sjukare de boende är desto mer personal behövs. Hade man haft mer folk hade man orkat mer. Som det ser ut nu är yrket alltför slitsamt, fortsätter hon.

– Datasystemen varnar när vi lägger in fler pass än skäligt. Vår dygnsvila blir för kort. Men vad har vi för val? Vi jobbar med människor. Vi kan inte bara gå hem när vi så väl behövs, säger hon.

Förut blev man tillsagd när man jobbade för många extratimmar. Men nu går det tydligen bra att bryta mot arbetslivslagen, fortsätter Höglund.

Oron inför semestertiderna börjar sprida sig bland de anställda. Sannolikheten är stor att man får avslag på sin ansökan. Det finns inget folk som kan vikariera för en. Ekonomin styr.

– Arbetsgivare kallar inte in mer folk. Budgeten i kombination med svalt intresse bland arbetssökanden sätter stop för detta, säger de.

Emely Bakken