Kvinnor och män – lika mycket värda

Textstorlek:

Den 8 mars är det den Internationella kvinnodagen. Initiativet till den togs av FN under den första internationella kvinnokonferensen i Mexiko 1975 och beslutet kom i en resolution 1977. Redan tidigare finns historiska exempel på att den 8 mars haft en särskild roll i kampen för lika rättigheter mellan kvinnor och män, men det var först i och med FN:s beslut som dagen fick officiell status mer globalt.

Massor har hänt under de år som kampen för jämställdhet förts. I slutet på februari rapporterade tidningen Dagens Samhälle att kvinnliga kommunchefer och kommunstyrelseordföranden för första gången tjänar bättre än sina manliga motsvarigheter. Det är ett trendbrott i tiden. Men det finns mycket kvar att göra på jämställdhetsområdet.

Tack och lov lever vi i Sverige i en demokrati med högt i tak, där skilda grenar av feminism kan göra sig gällande – och bli motsagda.

Kvinnokampen kan bara nå framgång i sekulära rättsstater med folkstyre, samhällen med rätt att organisera sig politiskt och fackligt. Jämställdhetens framgångar hänger samman med en allmän liberalisering och demokratisering. Det är svårt att förfäkta full jämställdhet i länder där nackskott tillämpas, spöstraff är en del av rättssystemet eller oliktänkande fängslas.

I diktaturer och stater med religiöst styrelseskick är kvinnors rättigheter alltid undanträngda. I kommunistiska stater talades det mycket om kvinnors rättigheter, men det var mycket snack och litet verkstad.

I länder som lider av fattigdom, korruption, vanstyre och statsskick som inte tillåter människor ett fritt menings-utbyte, fri press och andra grundläggande rättigheter, är kvinnors frihet ofta helt eller delvis kringskuren. Det finns ännu stater som tillämpar spöstraff eller stening för otrohet. Det finns kulturer där skulden läggs på kvinnan om hon råkar ut för övergrepp från en eller flera mäns sida, till exempel i form av våldtäkt.

Beklämmande nog finns ännu länder där kvinnor inte får köra bil och stater där mörka krafter förbjuder flickor och kvinnor att gå i skola och studera.

Fredspristagaren Malala som brutalt sköts av i huvudet av muslimska fundamentalistiska bakåtsträvare är ett välkänt och talande exempel. Hon överlevde och har genom sin fortsatta kamp för flickors och kvinnors rätt till värdiga liv blivit en förebild och en symbol för friheten och rätten till självbestämmande.

Mänskliga rättigheter är universella och gäller alla överallt, både män och kvinnor. Alla rättigheter emanerar ur den mest grundläggande, rätten till liv. En rättighet som inte är könsbestämd eller knuten till nationalitet, etnisk tillhörighet eller religiös tro.

Därför är en fri ekonomi grundförutsättningen för framgångsrik kvinnokamp och humanismen den bästa formen av feminism.

Bo Höglander