Hus för litteratur bildat

Torbjörn Lundgren, Svenska författarförbundets regionombud i Dalarna, är glad idag. Foto: Eva Hedberg
Textstorlek:

Den 17 mars bildades den ideella föreningen litteraturens hus i Dalarna på stadsbiblioteket i Borlänge. Syftet är att verka för litteratur som konstart, utveckling och förnyelse.

cennier livaktiga ”litteraturhus”, som kommit att bli viktiga samlingspunkter för den samtida litteraturen och för litterärt intresserade överhuvudtaget.

Konceptet har spridit sig till Österrike och Schweiz – och senare till Danmark och Norge; ett av de mest vitala litteraturhusen finns i Oslo; en institution som fullkomligt sprudlar av evenemang och där husets bokbarer och restauranger blivit några av stans mest populära samlingsplatser.

Det första litteraturhuset i Sverige öppnade häromåret i Göteborg, och i går kom även ett bildande av ett litteraturhus i Dalarna. I första hand tänker sig dock initiativtagarna en spridd verksamhet i länet, åtminstone inledningsvis.

Att idén alls kom upp beror på att litteraturen helt hade glömts bort när landstinget Dalarna år 2009 presenterade sitt omfattande bildningsdokument. Torbjörn Lundgren, Svenska författarförbundets regionombud i Dalarna, berättar:

– Stora delar av Sveriges kulturbudget regionaliserades år 2009. Som grund för medlens fördelning skulle varje landsting utarbeta en handlingsplan. I de första planerna fördelades medel till konst, dans, hemslöjd, biblioteksverksamhet. Men litteraturen och dess villkor glömdes bort. SFF, som tidigare inte hade någon regional verksamhet, utsåg då regionombud. Jag tog på mig uppdraget för Dalarna.

– I samband med att landstingets Kultur- och bildningsplan skulle uppdateras 2015 hade jag och Lena Kallenberg samråd med länsbiblioteket och kulturförvaltningen. Vi lyfte som vår privata visionära tanke att det borde inrättas ett Litteraturens hus i Dalarna.

Hur ska ett sådant hus och dess verksamhet finansieras?

– Det blir en uppgift för den kommande styrelsen att ta tag i. Vi har redan sökt medel från landstinget. Vi har med företrädare för Ludvika kommun och Brunnsviks AB, men ännu inga avtal eller bindande löften.Skönlitteraturen verkar inte ha någon särskild betydelse inom skolans värld.

Lundgren berättar att känner barn på högstadiet i Dalarna som aldrig upplevt att någon enda lärare högläst för dem. Måste inte skolorna involveras om litteraturens ställning ska stärkas? undrar han.

Det är för bedrövligt att det är så fortsätter Lundgren och det finns många exempel som bekräftar det du säger. Men det är inte litteraturhusets uppgift att jobba med det. Det gäller istället att skapa en arena där litteraturens roll, funktion och förutsättningar kan tas upp och där samtalet kan blomma och inspirera. Av det kan lärare, bibliotekarier, journalister, redaktörer och andra enskilda personer stimuleras.
Hur skulle verksamheten kunna se ut om tio år?

– Det är nu först upp till det konstituerande mötet att anta program och stadgar, säger Lundgren.

Litteraturens hus i Dalarna ska enligt den preliminära programförklaringen ”verka för litteraturen som konstart”, ”aktivt verka för yttrande- och tryckfrihet och för alla människors lika och unika värde”, ”vara ett forum för att stärka litteraturens ställning och initiera debatt kring litteraturens frågor i vår tid”.

Hur har förslaget hittills tagits emot av kulturetablissemanget i Dalarna? I stort sett positivt, enligt Torbjörn Lundgren.

Och folk i allmänhet? Jag frågar tio slumpvis utvalda personer i Mora och Rättvik. Endast tre av tio känner till planerna. Sju ställer sig positiva till Litteraturens hus. Två är negativa. Den sista jag frågar säger kort: ”Det där är inte min värld.” Den första jag mötte sa dock: ”Vilken underbar idé!”

Björn Gustavsson