Hästen är viktig i Helges småskaliga jordbruk

Helge Sonntag med nordsvensken Doris. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

När Helge gick i pension bestämde han sig för att leva som de flesta gjorde förr – i ett småskaligt jordbruk. Han har ingen traktor men med hästen Doris går det tyst och lugnt tillväga, helt i hennes takt.

I Prosgårdarna utanför Sågmyra plogas vissa vägar på ett ovanligare sätt i vinter, nämligen med häst och träplog.

Det är Helge Sonntag som, nästan likt den danske bonden i tv-serien ”100 procent bonde”, har tänkt att pröva hur det är att att driva ett litet självhushållningsjordbruk med häst.

Han har många planer men försöker ta det lugnt.

– Det är jättemycket att lära sig och det kan vara en utmaning så här på äldre dar. Men man kan inte annat än att göra fel och göra om, säger Helge och ler.

Till skillnad från småbönders ofta hårda villkor tillbaka i tiden, har Helge sin pension som trygghet. Hans jordbruk behöver inte gå med vinst.

– Jag hade tur som fick tag på ”Björkens” gård som i stort sett bara var att flytta in i. Ladugården hade stått tom i 60 år men det var som den bara stod och väntade på att någon skulle ta vid. Här finns plats för två, tre kor och kanske fyra, fem får, som var vanligt att man hade förr.

Helge kommer från Sörmland men flyttade till Borlänge i mitten av 1970-talet för att arbeta på Verket, som han kallar SSAB.

Men större delen av sitt yrkesverksamma liv har han arbetat som lärare. Han undervisade i naturorienterande ämnen på högstadiet i Borlänge och de senaste 15 åren innan han fick pension arbetade han som lärare på Naturskolan. Dit kom skolklasser med barn i alla åldrar och han hade även kurser för lärare.

– I ungefär tio år var jag museibonde vid Hamsarvets bergsmansgård vid Lilltorpet utanför Falun. Där drev Falu kommun ett pedagogiskt museijordbruk med häst och lantbrukets traditionella djur. Det blev min start som bonde, berättar Helge.

– Det var inte högmekaniserat jordbruk det handlade om utan ett gammeldags småskaligt manuellt jordbruk där barnen kunde vara med och exempelvis ta upp potatis, köra ut dynga och binda kärvar av råg.

Han tycker det var roligt att se hur intresserade barnen, och även vuxna, var av att delta i det lilla jordbruket. Det gör något speciellt med människor att få göra något ”på riktigt”, menar han.

Odlingslandskapet bestod av små tegar, precis som det ofta var förr. Det har gett en stor biologisk mångfald både när det gäller flora och fauna.

För två år sedan gick Helge i pension och han började söka efter en gård för att kunna fortsätta med lantbruksverksamheten.

I Sågmyra hittade han till slut gården som passade honom precis.

Han har nu två arbetshästar av rasen nordsvensk, en fjällnära ko som ska kalva i april och en tjurkalv, några gotländska pälsfår och åtta hedemorahöns.

– Mina fjällnära kor har ett mjukt och vänligt psyke och de är inte avlade för en hög mjölkproduktion. Det är en typ av fjällko men de är mindre och nättare. Korna har blivit populära som självhushållskor eller fäbodboskap, framförallt norrut, berättar Helge.

Helge tror att kon kan ge cirka tolv liter per dag. Kanske blir det också ost- och smörtillverkning, det är något han gjort tidigare, men allt handlar om hur mycket tid han får, eller om det finns någon som är intresserad av att komma och hjälpa till.

Fåren har han skaffat för ullen och skinnens skull i första hand, men räknar även med att det blir kött också. Ullen och skinnen tänker han skicka iväg för att beredas.

– Fördelen med de gotländska pälsfåren är att de inte får så många lamm. Andra får kan få fyra, fem lamm på samma gång och det kan bli problem för en tacka har ju bara två spenar. Det är dessutom en härdig och stark ras med fina skinn, förklarar Helge.

Hedemorahönsen är en gammal lantras som ska vara den mest köldhärdiga av de svenska raserna.

Nordsvenska hästen Doris och hennes föl Fröjd ska Helge använda till mycket. Han har ingen traktor så det blir hästarna som får dra redskapen som en bonde behöver. Att en häst var viktig för bonden förr och nu för Helge blir förståeligt när han visar de gamla hästredskapen som han fått tag på.

Och det var inte så svårt att få tag på det han behövde.

– Nej, det står många gamla redskap i uthusen runtom i Dalarna. Det tillverkas också nya redskap för häst och jag tror att det här med att arbeta med häst är på väg tillbaka. Det finns en särskild förening, Sveriges hästkörare, och det blir fler som jobbar med häst mer eller mindre professionellt.

Helge håller just nu på att köra in unghästen Fröjd och det går bra. Men än så länge är det Doris som vet bäst hur det går till.

När snön ska plogas sätter Helge Doris för träplogen. De håller snön borta från gården och sköter även om en liten skogsväg i närheten.

Helge trivs i byn han har bosatt sig i och känner sig uppskattad, men det är nog mest tack vare hästen, skojar han.

– Folk får något speciellt i blicken när de ser en häst, speciellt en arbetshäst. Allt går så tyst och lugnt i hästens egen takt.

Förutom vid plogningen är Doris värdefull när Helge arbetar på åkrarna. Hon drar plogen, harven, välten, gödselspridare, såmaskin så småningom, spadrullharv och tallriksvält.

Men också slåttermaskin, hösprätt och släpräfsa vid höbärgningen. Men inte nog med det, Doris är Helges jobbarkompis när han hugger och kör ut timmer och ved från skogen åt sig själv eller åt andra.

Så småningom är människor välkomna till Helge och vara med i verksamheten eller bara för att titta. Det har exempelvis varit blomstervandringar runt Helges gård i många år. Söderläget, samt kalkhalt och rörligt vatten i marken gör att det förekommer många fina och ovanliga växter.

– Först vill jag se allt på gården löper som det ska. Men till sommaren skulle jag förstås behöva lite hjälp med slåttern i första hand, säger Helge.

Spannmål ska han också odla är det tänkt. Det finns många  gamla sorter som behöver bevaras, exempelvis borstvete, midsommarråg och svarthavre, tycker Helge.

Hur ser det ut på gården i framtiden?

– Planen är att driva gården efter förmåga. Vi får se vad jag hinner med, svarar Helge Sonntag.

Maria Karlsson