Familj vädjar om hjälp

Familjen Tom Trana, Sofia Junttila, Felicia Larsson och Martin Junttila är chockad över hur deras mamma Elisabet Eriksson behandlas. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

​Fyra stroke, afasi och stor kognitiv nedsättning. Elisabet Eriksson har ansökt om bidrag för personlig assistans. Hon fick avslag. Rättviks kommun anser att hon är för frisk.

Utredningen faller på sin egen orimlighet, menar Tom Trana som varit gift med Elisabet sedan lång tid tillbaka.

Elisabet har talsvårigheter. Tom för hennes talan. Han hade gärna tagit hand om henne själv. Men hans oregelbundna arbetstider sätter stop för detta.

Tom berättar att Elisabet, som är 49 år, haft fyra Stroke de senaste fyra åren. Hon har kommit tillbaka tre gånger. Men den senaste slog hårt. Hon låg inne på Falu lasarett och när de märkte att hon inte skulle bli bättre skrevs hon ut från rehab. Elisabet hamnade på ett korttidsboende i Rättvik. Där har hon bott sedan november.

Miljön stressar henne. Planen är att slussas vidare till ett särskilt boende för vuxna. Personlig assistans är en insats utifrån LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Elisabet ansökte, men fick avslag. Kommunen bedömer att Elisabets behov inte är av den karaktär och omfattning som berättigar till personlig assistans. Tom bemöter detta genom att berätta att Elisabet behöver tillsyn 24 timmar om dygnet. För att inte göra sig illa, för att få i sig mat och för att sköta hygienen.

– Hon får inte ens på sig kläderna själv, säger han.

Förvaltningschef Lena Fröyen vid socialförvaltningen i Rättviks kommun bemöter kritiken. Enligt Fröyen fick kommunen in totalt 75 ansökningar rörande personlig assistans under 2015. Dock innefattar siffran även ansökningar om förhöjd ersättning. 66 av dessa beviljades.

– Ett avslag på en ansökan om personlig assistans av ekonomiska skäl vore inte förenligt med lagstiftningen. Den utredning som görs bygger helt på vad lagstiftaren har åsyftat med insatsen och utgår från systematiska rättssäkra bedömningar, säger hon.

Där står att undertecknad uppskattar tid för hjälp med på- och avklädning till en minut per dag. Men enligt samma utredning framgår det av läkarintyg att hon inte alls kan utföra dessa handlingar på egen hand.

Personalen på korttidsboendet intygar att uppskattningen inte stämmer överens med verkligheten. Mellanskillnaden är stor. Även andra vardagliga sysslor har tidsbedömts. Ett toalettbesök beräknas ta en minut.

– Ett toalettbesök på en minut är orimligt. På den tiden hinner knappt en frisk människa gå på toaletten, säger dottern Sofia Junttila som tycker att utredningen är skrämmande. Lägg därtill att mamma har diabetes, fortsätter hon.

Tom beskriver situationen som mycket påfrestande och jobbig. Planer finns nu att rikta en anmälan mot Rättviks kommun. Elisabet och Tom har överklagat beslutet.

Emely Bakken