Bostadskö är borttagen

Björn Evbjer, vd för Rättviks fastigheter AB, menar att kommunen behöver ingen bostadskö utan hänvisar till hemsidan. Foto: Emely Baken
Textstorlek:

​Bostadsbristen är stor i Dalarna. Hyresrätter saknas särskilt. I vissa kommuner, däribland Rättvik, har man avskaffat bostadskön. Hyresgästföreningen är skeptisk till detta.

– När vi ringde upp folk enligt turordningslistan svarade de i bästa fall ja eller nej direkt. Om de svarade att de vill titta på bostaden blev vi tvungna att boka in en visning. Detta tog väldigt mycket tid och resurser, säger Björn Evbjer, vd för Rättviks Fastigheter AB.

Den tidskrävande administrationen gjorde att kommunen hela tiden stod med tomma lägenheter. Vakansgraden påverkade bolagets ekonomi vilket i sin tur gjorde att underhållet av lägenheterna blev eftersatt. Bostadskön, med sina 200 sökanden togs bort för två år sedan.

Evbjer menar att en bostadskö inte är någon indikation på hur stor efterfrågan är eftersom cirka 80-90 procent av dem som står i kön redan har bostad. Det handlar om personer som vill byta till en större eller mindre lägenhet. Idag är systemet ett helt annat.

I stället för att kommunen ska ringa upp sökanden så ligger det på den enskildes ansvar att själv kontakta kommunen, vilket gör marknaden mer aktiv, menar Evbjer.

I dag är det först till kvarn som gäller. Så fort en lägenhet blir ledig läggs den ut på hemsidan. På hemsidan anmäler man sitt intresse.

En kortare kö bildas till den specifika lägenheten. Annakari Berglund, Chef för hyresgästföreningens kommunikationsenhet i Region Mitt är skeptisk till systemet.

– Det är fel att ta bort köerna. Det är inte alla som har dator. Dessutom blir det ett väldigt stort arbete för den enskilde som hela tiden måste bevaka hemsidan, säger hon.

Det måste vara en rättvisa för de personer som länge letat bostad.

De lägenheter som eventuellt finns blir mer svåråtkomliga. Då handlar det om tillfälligheter.

– Man ska ha tur om man ringer eller går in på webben just vid rätt tidpunkt. Jag tycker kommunen bör ha ordning och reda på dem som söker bostad. Med en bostadskö får man det, säger Annakari Berglund.

Vidare menar hon att det blir svårt att hålla reda på vilka sökanden man har och hur stort bostadsbehovet är i Rättviks kommun.

Berglund tycker en offentlig bostadsförmedling är att föredra. Ett kösystem som både är transparent och lättåtkomlig för folk som söker bostad. Björn Evbjer kan inte se några nackdelar med nuvarande förmedlingssystem, – tvärtom.

– Det blir inte svårare för folk att hitta bostad. Däremot blir det ett mer aktivt letande. Tidigare stod man och väntade på sin tur. I Rättvik kan jag inte se funktionen med en bostadskö mer än att den hade ett visst bekvämlighetsmått för den sökanden, säger han.

Så bekvämligheten flyttades från den enskilde sökanden till kommunen själv. Nu slipper kommunen ringa runt enligt långa listor. Ofta räcker det med att ringa namn ett på spekulantlistan. Kommunen sparar stora resurser på detta.

Skulle ni ändra er med tanke på dagens ökade tryck på bostadsmarknaden?

– Det vet jag inte. Det är fortfarande en fråga om vad man använder sin arbetskraft till, säger han.

Vad säger ni till en person som vill flytta till Rättvik då ni inte har någon kö?

– Vi uppmanar dem att hålla utkik på hemsidan. Folk vet om att kön tagits bort och de upplever inte avsaknaden av en bostadskö som något problem, säger Evbjer.

Hyresgästföreningen är dock kritisk till Rättviks kommun.

Emely Bakken