Stort behov av nya bönder

Textstorlek:

​Inom tio år har hälften av Dalarnas bönder gått i pension. Lantbrukarnas Riksförbund försöker tillsammans med bönderna lösa rekryteringsbehovet.

Enligt Håkan Johansson, LRF, finns cirka 2 500 bönder i Dalarna. Mellan 500–700 av dessa arbetar heltid. Branschen står inför en stor generationsväxling.

– Oroliga, snart pensionerade bönder hör av sig till LRF. Ofta handlar det om personer som inte har några familjemedlemmar som kan ta över. Detta är ganska vanligt. Vi måste tänka till. Vår strategi är att jobba för att fler ska få upp ögonen för lantbruksutbildningar, menar Johansson.

I Dalarna finns tillräckligt med utbildningstillfällen. Men utbildningarna har haft för få sökanden, menar Johansson. Vidare säger han att svårigheten att få tag på efterträdare beror på flera saker. Det kapitalbehov som krävs för att ta över en gård är ett bekymmer. Men det finns olika former av individuella lösningar på detta.

– Personen i fråga kan jobba sig in och ta över gården successivt. Det är många som redan idag hittar en sådan lösning. Inom familjen är det så det går till. Men även en anställd kanske inte måste köpa allt på en gång utan kan ta några år på sig att arbeta sig in i företaget, säger Håkan Johansson.

En som bekräftar situationen är Eva Karlsson, 62. Hon driver lantbruk i Våmhus. På gården har hon 25 fjällkor. Eva är en av de bönder som snart går i pension. Hon berättar om goda stunder på gården men även om en ständig oro över framtiden. Hennes dröm är att hitta någon som arbetar sig in i verksamheten för att sedan ta över den helt. Alternativt kan hon tänka sig att arrendera ut driften.

– Jag behöver tillföra något till företaget för att få upp lönsamheten om någon över huvud taget skulle vilja ta över. I dagsläget är det väldigt mycket jobb för lite utdelning, säger Eva.

Därför har hon investerat i ett slakteri i en nedlagd lanthandel i Våmhus. Livsmedelsverket har tittat på lokalen. De underkände anläggningen. Jordbruksverket säger ja. Men Livsmedelsverket säger nej. Projektet har stagnerat men Eva hoppas få dispens.

Vidare har hon länge varit inne på att utveckla grön omsorg. Det finns många handikappade i samhället. På landsbygdens gårdar finns tacksamma uppgifter som bringar mening i dessa personers liv. Naturen är en resurs för rehabilitering och hälsa.

Det som hindrar Eva är tiden, menar hon. Hon har en idé om att någon kan driva gården som en arena med alla de möjligheter som finns. Det finns så mycket en ny ägare kan utveckla. Gården har stor potential.

– Om jag inte hittar en efterträdare tvingas jag avveckla gården. Det är klart det är sorglig och tråkigt. Det känns drastiskt att lägga ut gården till försäljning. Men blir situationen akut måste jag det, säger hon.

Eva hör ofta talas om kolleger som står inför en liknande situation. Barnen tvekar att ta över.

På många gårdar hade de unga redan tagit över om det inte var för den dåliga lönsamheten. De gamla håller ut så länge som möjligt.

– Det är inte bara vi som snart går i pension som sitter och grubblar. Detta gäller även yngre personer som satsat men som står under vikande lönsamhet, säger Eva.

Håkan Johansson bekräftar risken att verksamheter tvingas avvecklas. Konsekvensen av detta blir att markerna inte längre sköts. Landskap och mångfald skulle förändras, menar han.

Borde branschen haft bättre framförhållning?

– Det är lätt att vara efterklok. Men svaret på frågan är ja. Det hade nog varit bra. Nu handlar det om att försöka hitta nya metoder och infallsvinklar som hjälper oss att hitta verktyg för att locka i första hand unga människor att söka lantbruksutbildningarna, säger Johansson.

FAKTA Minskande antal mjölkbönder
Mjölksektorn är den värdemässigt största grenen i det svenska jordbruket. Mjölkproduktionen står för knappt en femtedel av det sammanlagda produktionsvärdet visar Jordbruksverkets statistik. I Sverige fanns det 4 356 mjölkbönder (januari 2015). 2009 var de 6 137. Dalarna har cirka 97 mjölkbönder. 2002 fanns 294 mjölkgårdar.

ÖVERTA EN GÅRD!
Känner du någon som vill ta över Evas gård? Hör av dig till Dalabygden 0243-213080 eller mats.lindstrom@sveagruppen.se.

Emely Bakken