Öppna upp arbetsmarknaden!

Textstorlek:

På Centerpartiets kommundagar i Karlstad lades förslag fram som syftar till att öppna dörrarna in till arbete och egen försörjning för nyanlända. Tanken är att sända signaler till arbetsmarknadens parter om att sänkta lägstalöner underlättar inträdet på arbetsmarknaden för personer med ingen eller låg utbildning.

Genast ryckte LO ut, bland annat med annonser på sociala medier, och anklagade Centerpartiet för att vilja införa ”avtal tecknade efter etnicitet”. Och Annie Lööf beskylldes för att ”go bananas”.

Facket har en sorglig historia av protektionism. År 2004 möttes en grupp lettiska arbetare som arbetade på ett skolbygge i Vaxholm av folk från LO-facket Byggnads med budskapet ”Go home!” Polis fick tillkallas för att arbetarna skulle komma in på sin arbetsplats. Bakom protesterna stod även Elektrikerna.

I december 2009 dömde Arbetsdomstolen de båda fackförbunden att tillsammans betala ett allmänt skadestånd på 550 000 kronor till företaget för olagliga stridsåtgärder. Dessförinnan hade AD fått ett utlåtande av EU-domstolen till fördel för det lettiska byggföretaget.

Med de flyktingströmmar som nådde Sverige hösten 2015 och som fortsätter, gäller det att vända på alla stenar och ompröva varje dogm för att hitta vägar in på arbetsmarknaden för de nyanlända. Ett arbete är vägen till integration, språkinlärning, social anpassning.

Den svenska modellen har under många år visat sig gynna de som redan har en fot inne, medan de som står utanför: unga, långtidsarbetslösa, nyanlända, med flera, utestängs. Med hundratusentals nyanlända förstärks den negativa effekten.

Läget är akut, som Centerledaren Annie Lööf uttryckte det i Karlstad. ”Jag riktar nu en uppmaning att man måste utveckla och uppdatera den svenska modellen för alla dem som nu kommer hit. Gör man inte det riskerar vi att stå inför ett mycket stort utanförskap som blir ohanterligt”, förklarade Centerledaren i Ekot.

Centerpartiet vill se ett nytt avtal för nyanlända med låga kvalifikationer, människor som redan i dag står mycket långt från arbetsmarknaden.

Var LO står i frågan råder det inget tvivel om. De har reagerat med reptilhjärnan, utan att först ordentligt ta reda på Centerns intentioner och bevekelsegrunder.

Det är modigt av Centerpartiet att lägga fram förslaget och till och med tala om lagstiftning för det fall arbetsmarknadens parter inte kan åstadkomma resultat.

Självklart hoppas man att statsmakterna ska slippa intervenera i avtalsrörelserna, men nöden har ingen lag, som det brukar heta.

Fast i det här fallet gäller kanske motsatsen: nöden kräver en lag.

Bo Höglander