Inga förbudsskyltar – ändå böter

Tommy Lindblom från Borlänge trodde det var grönt att stå med bilen på Målaregatan i Borlänge centrum. Det kostade honom 600 kronor som han nu ska bestrida. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​600 kronor kostade parkeringen. På en vecka lappade Q-park ett tiotal bilar – på samma Borlängegata. ”Jag visste inte att man inte fick stå där”, säger Tommy Lindblom, trots ett sexårigt förbud.

När Tommy, som är från Borlänge, kom till bilen på Målaregatan i centrala Borlänge, satt den där försmädliga p-boten vid vindrutetorkaren. 600 kronor för några minuters ärenden. Men var fanns förbudsskylten? Han gick hela Målaregatan men fann till sin förvåning att skylt saknas.

Hur ska man då veta att man inte får stå här? undrade Tommy. Förr stod det, säger han, åtminstone automater efter gatan. Hos polisen fick han en lapp och tänker nu bestrida betalningen.

En handlare vid Målaregatan som Dalabygden har pratat med säger så här om situationen:

– Det är många som parkerar här. Man kan undra om de struntar i förbudet, chansar eller inte vet att man inte får stå här. Det borde finnas en skylt efter vägen, säger handlaren.

De som har hand om parkeringarna i Borlänge är Borlänge energi. Kommunen har två egna p-vakter och vid sjukdom rycker Q-park in.

Enligt Borlänge kommuns lokala trafikföreskrift från 2010, med stöd i trafikförordningen, är det förbjudet att parkera fordon på omkring 15 gator i centrum. Skyltningen för detta sitter på ett tiotal ställen vid de större infarterna.

Thomas Jonsson är trafikingenjör på Borlänge energi. Han säger att det inte är bra när folk missar skyltningen och att informationen kan förbättras. Däremot att sätta upp vägmärken på varenda gata är ohållbart.

Enligt Jonsson tar Q-park 375 kronor i timmen och jobbar mellan 15 och 20 timmar i veckan vid behov. De två kommunala parkeringsvakterna jobbar heltid och har parkeringsvaktutbildning för tjänsten.

Vad är då syftet med parkeringsförbud i centrum?

– Vi tror att skulle vi inte ha det eller speciella betalplatser skulle det bli kaos. Räddningsfordon, plogning och godstrafik skulle få svårt att ta sig fram. Tyvärr går det inte riktigt att lita på folk så därför måste vi styra upp så trafiken flyter på, säger Thomas.

När Borlänge centrum nu består av både bostäder, trafik och handel, en handel som under många år känt av ett mycket hårt tryck från handelsområdet Norra backa på andra sidan riksvägen, jobbar kommunen sedan en tid med en centrumplan. Innehållet i den handlar om hur trafiken ska fungera, var någonstans man kan bygga bostäder till hur handeln kan utvecklas. I det sammanhanget kan Målaregatan bli en renodlad gågata.

FAKTA Parkeringsförbud Borlänge centrum
Borganäsvägen
Dalagatan
Dalen
Humelgatan
Köpmangränd
Målaregatan
Ovanbrogatan
Sahlstedtgatan
Siljansvägen
Stationsgatan
Sveagatan
Sveagränd
Tunagatan
Vattugatan
Wallingatan