Gott om jobb inom motorbranschen

Eleverna på Malmenskolan i Grängesberg har goda framtidsutsikter. Från vänster Marcus Granfors, Khajonnrong Yothachai, Madelene Jonsson, Magnus Petersson, läraren Leif Svensson och Rasmus Dahlberg. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

​Motorbranschen erbjuder även i år lysande möjligheter till arbete i Dalarna. Eleverna på Malmenskolan i Grängesberg kan se ljust på framtiden.

Motorbranschens yrkesnämnder, MYN och LYN, tar varje år fram Tempen på motorbranschen, en undersökning på riks- och länsnivå.

Deras senaste undersökning visar att en tredjedel av arbetsgivarna i Dalarna rekryterat det senaste året på grund av expansion och en femtedel säger att de har haft svårt att hitta personal.

Samtidigt visar statistik på nationell nivå från Skolverket att antalet elever som studerar på gymnasieskolans fordons- och transportprogram minskade med tio procent 2015 jämfört med 2012.

Fordons- och transportprogrammet inom Västerbergslagen utbildningscentrum, VBU, ligger i Grängesberg. Inriktningarna är transportteknik för yrkeschaufförer samt personbilsteknik, en lärlingsutbildning för bilmekaniker.

Leif Svensson, lärare på skolan sedan 20 år, kan intyga att de som går utbildningen transportteknik, där han är lärare, har mycket stora möjligheter att få jobb när de är klara. Även om det på senare tid blivit en osund konkurrens från utlandet.

– Det är ett fritt jobb och man får ta mycket eget ansvar. Ingångslönen är cirka 24 000 men en chaufför som kan tänka sig att köra långt kan tjäna en hel del.

Han poängterar att företagen som tar emot praktikanter är mycket viktiga.

– Om inte de fanns kunde vi inte ha nån utbildning. Många elever får anställning där de gjorde sin praktik och är senare ibland handledare för nya elever.

Enligt Svensson är det färre elever som söker till utbildningen nu mot för några år sedan.

– Vi har ungefär lika många som går utbildningarna nu men det är fler som kanske får svårt att fullfölja den och som har det som krävs för en anställning efteråt. Vissa får kämpa hårt men finns det ett genuint intresse och ett driv så går det för det mesta bra ändå.

Första året är gemensamt för de båda inriktningarna och i år är det 17 elever. På inriktningen transportteknik går det 18 elever på sitt andra år och 8 elever på tredje och sista året.

Det ingår relativt mycket teori i utbildningen.

– Många tror att det inte är så mycket teori på en praktisk utbildning. Men matte, svenska, engelska och flera andra ämnen är obligatoriska. De som väljer att gå här är kanske inte så studiemotiverade men vi hjälper dem, exempelvis att läsa och tolka texter. Vi pratar mycket runt eleverna och hur vi ska hitta vägar för att hjälpa dem. Vi har möten med både elever och föräldrar. Mycket handlar om att ha rätt känsla och tycka att alla har samma värde, säger Leif Svensson.

– Personalen är riktigt bra på att hjälpa och eleverna har möjlighet att träffa specialpedagog två gånger i veckan. Vi har också särskilda program på datorerna för de med läs- och skrivsvårigheter, säger Karin Sandström, rektor på Malmenskolan.

– Ja, vi har mycket inläst undervisningsmaterial, tillägger Svensson.

Det är fortfarande mest pojkar som söker utbildningen, och andelen flickor som söker går i vågor. I årskurs tre är det just nu en tjej av åtta elever. I årskurs två är det fyra av 18.

De som går lärlingsutbildningen för att bli bilmekaniker gör extra mycket tid, minst hälften av utbildningstiden på ett företag.

Då är det extra viktigt att de är på ett företag som har handledare som kan lära ut. Just nu är det tre elever på både andra och tredje året, berättar Svensson.

Karin Sandström anser att det är viktigt med ett gott samarbete mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan och gymnasiet för det är lätt att yrkesskolorna glöms bort, menar hon.

– Vi har plats för fler elever och det behövs praktiker också. All kunskap är inte akademisk, som jag brukar säga.

Leif Svensson berättar att de varje år är med och informerar på en stor gymnasiemässa för elever från alla högstadier i kommunen. De har också öppet husdagar där elever och föräldrar kan komma.

– Skolans bilar är stripade och det ger också bra reklam för utbildningen när de syns i trafiken, säger Karin Sandström.