Gamla servitut ska bort

El- och teleledningar är den vanligaste typen av servitut. Har man gamla servitut i byrålådan är det dags att se över detta. Ändringar är på gång. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

​Ett avtal om nyttjanderätt är lättare att bevisa om det registreras hos inskrivningsmyndigheten. Nu ska registret rensas. Lantmäteriet uppmanar till förnyelse för de rättigheter som fortfarande brukas.

Fastighetsregistret innehåller olika typer av fakta som rör fastigheter. Däribland uppgifter om rättigheter som är till förmån för fastigheten eller som belastar denna. Normalt håller registret hög kvalitet. Men i vissa avseenden kan kvalitén bli bättre. Med tiden har många äldre inskrivningar blivit otidsenliga. De stämmer inte överens med dagens förhållanden.

– Därför har det kommit en lagstiftning, förnyelselagen, som säger att uppgifterna om inskrivna rättigheter före 1968 ska rensas bort. Men den som vill ha kvar inskrivningen kan ansöka om att få den förnyad hos inskrivningsmyndigheten, säger Lennart Sundström, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet.

– Vi ser att det finns en rättighet på den belastande fastigheten, men vi vet inte vem som utnyttjar den. Att lagen har kommit är inte något som gemene man känner till, ser eller noterar. Därför är det hittills bara några hundra personer i hela Sverige som anmält förnyelse, säger Lennart Sundström.

Det finns två olika typer av avtalade rättigheter. Ett avtalat servitut gäller mellan fastigheterna och inte mellan fastighetsägarna. Servitutet följer fastigheten, och inte personen. Den andra typen av rättighet kallas nyttjanderätt, vilken är knuten till en person. Sundström poängterar att förnyelselagen inte berör de servitut och rättigheter som är bildade vid lantmäteriförrättningar, så kallade officialservitut.

Utan det är bara avtalsrättigheterna som berörs. Sådana som personer, utan inblandning av myndigheter, kommit överens om. Fastighetsägarna kan exempelvis själva bestämma om nyttjandet av en väg.

Genom att ansöka om att få rättigheten inskriven hos inskrivningsmyndigheten får man större säkerhet i nyttjanderätten, menar Sundström.

– Om uppgiften om rättigheten nu försvinner från fastighetsregistret och om man vill utnyttja den längre fram i tiden är det svårare att bevisa att rättigheten finns, säger Sundström.

Han berättar att den vanligaste typen av servitut bland stora aktörer är el- och teleledningar. Avtal om vägfrågor är en vanlig typ av inskrivning mellan enskilda fastighetsägare. I Dalarna ser det inte annorlunda ut. Enskilda fastighetsägare kommer vanligtvis överens om utfartsvägar eller vägar man behöver nyttja för att nå ett mål, såsom en brygga vid sjön, berättar Sundström.

Det händer att avtal som inte är förankrade i fastighetsregistret lättare skapar grannosämja. När tiden går och när folk inte känner till hur det en gång i tiden var är det relativt vanligt med gräl mellan grannar, menar han.

– Särskilt i vägfrågor. Man frågar sig om man får köra över grannens fastighet eller inte. Den nuvarande ägaren kanske inte tycker det verkar rimligt.

Emely Bakken