Forskningen och Sanningen

Textstorlek:

Den forskningsskandal som skakar Sveriges mest ansedda forskningsinstitution, hemvisten för Nobelpriset i fysiologi eller medicin, Karolinska Institutet, har chockat forskarvärlden.

Först har vi det närmast ofattbara att en kirurg kunnat manipulera ledningen och fått experimentera fritt med människoliv som insats. De försök på djur och i laboratorier som alltid ska föregå kliniska medicinska studier och tillämpningar, fanns inte i botten.

För det andra har ledningen inte i tid anammat de signaler som trots allt funnits. Att höra den avgångne rektorn Anders Hamstens och därefter styrelseordförande Lars Leijonborgs försvar har varit beklämmande föreställningar. Den tidigare partiordförande för Folkpartiet, numera Liberalerna, har tidigare åtnjutit stort förtroende, vilket nu naggas rejält i kanten.

Men värst är förtroendet för själva forskningen, som nu riskerar att sjunka som en sten. All forskning måste vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den måste alltid och ständigt hålla sig till Sanningen. Sanningen med stort S. I forskning och vetenskap finns inget postmodernistiskt trams i stil med ”din sanning kan vara är en annan sanning än min sanning”. Sådan relativism kan möjligen appliceras inom tro och religion.

När det gäller forskning och vetenskap gäller stenhård faktagranskning och att experiment måste kunna upprepas med samma resultat flera gånger och helst av ett annat forskningsteam än det som först gjorde en upptäckt eller åstadkom ett genombrott. Samtidigt ska det vara högt i tak och debattens vågor ska kunna gå höga kring gällande teorier. En vetenskaplig teori gäller tills motsatsen är bevisad.

Människor i både stad och land vet hur viktig forskningen och experimenterandet varit för att driva mänskligheten framåt. Sjukdomar och farsoter har bekämpats, infrastruktur har förbättrats, kommunikation och möjlighet till utbyte har gjort enorma framsteg och livsmedelsproduktionen tagit enorma kliv under det senaste seklet, och inte minst de senaste decennierna.

Även om det finns mycket i övrigt att önska i själva tillämpningen så vet vi att möjligheten att bo på landet eller i glesbygden i dag vida överstiger potentialen för bara några decennier sedan. Detta tack vare forskningsframsteg inom områden som IT och datakommunikation, energisnåla bilar, hälsokontroller på distans, logistik med mera.

För att vi ska vilja ta till oss de senaste rönen och uppfinningarna inom forskning och vetenskap krävs tillit och förtröstan.

Förtroendet är det enda kapital som forskningen inte har råd att förlora, sa journalisten och författaren Göran Rosenberg i sin krönika i P1:s Godmorgon Världen i söndags (14 februari 2016).

Bättre kan det knappast formuleras.

Bo Höglander