Vargjakten skapar konflikt

Åtta vargar får skjutas, men det kan också bli stopp när besluten kan komma att överklagas. Foto: Länsstyrelsen
Textstorlek:

​Bra, säger Naturskyddsföreningen. Vi är bekymrade, säger Svenska jägareförbundet. Det handlar om vargen som både får jagas och överklagas i domstol.

Frågan om vargens vara eller inte vara verkar aldrig få något definitivt slut. På den ena sidan står de som vill att vargen ska leva och helst öka stammen ytterligare.

På den andra sidan står jägarna som tillsammans med länsstyrelsen vill bestämma själva hur många vargar som ska få skjutas. På den tredje sidan står dem som beviljar eller inte beviljar jakt.

Otaliga diskussioner, debatter och överklaganden, där lokalt styre många gångar krockar med miljöorganisationer, myndigheter och EU, har nu ändå lett fram till att nästa år blir det vargjakt i Dalarna.

Totalt rör det sig om 46 vargar fördelade på åtta i Dalarna, 20 i Värmland och sex vardera i Gävleborg, Västmanland och Örebro. Naturvårdsverkets ja till vargjakt fick jägarna att andas morgonluft. Men säg den glädje som inte har en baksida att bjuda på.

För bara några timmar senare sa plötsligt Högsta förvaltningsdomstolen att licensjakten får överklagas till domstol. Luften för jägarna gick ur. Desto gladare var Naturskyddsföreningen som menar att man nu har rätt att överklaga dessa beslut i domstol.

Thomas Björklund, ordförande i Svenska jägareförbundet för Dalarna, är besviken på Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Han menar att hela vargfrågan tvingas nu ta några rejäla kliv bakåt och att det krävs ett omtag i hela tänket med vargförvaltningen.

Björklund litar nämligen inte på vissa miljöorganisationer som hela tiden konsekvent överklagar beslut som har med jakt på varg att göra. Han menar också att det kan bli problem kring riksdagens beslut från 2013 som handlar om en effektiv och anpassningsbar vargförvaltning.

Tack vare Högsta förvaltningsdomstolens beslut att licensjakten får överklagas tappar därmed Naturvårdsverket sin roll som högsta instans i vargfrågan. Björklund ser dessutom en risk för nya, långdragna överklaganden som sätter käppar i hjulet för en bra vargförvaltning.

Enligt en analys som Naturvårdsverket har tagit fram behövs det runt 300 vargar i Sverige. På Svenska jägareförbundet är man kritisk till den siffran.

Förbundet säger att det finns inget vetenskapligt belägg för 300 vargar. Däremot menar man att det är vetenskapligt fastställt att det bör finnas minst 150 vargar för att vargstammen ska vara livskraftig.

Svenska jägareförbundet menar att ett vargantal som överstiger 150 djur har mer av en politisk agenda än av viltvård. EU säger att nationerna bör ha en lite högre ambitionsnivå.

Enligt Naturvårdsverket fanns det vintern 2014/15 cirka 415 vargar i Sverige vilket gör vargstammen stabil. Sverige delar vargpopulation med Norge men den största delen av populationen återfinns i Sverige.

Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd, tycker spontant att det är bra att länsstyrelserna står upp för att jägarna ska genomföra en licensjakt i vinter. Det är viktigt för vargförvaltningens trovärdighet. Han menar vidare att vargstammens tillväxt måste stoppas och koncentrationerna måste minska om vargförvaltningen ska bli förutsägbar och långsiktig. Dock hade han gärna sett en betydligt större tilldelning för att besluten ska leva upp till det internationella riksdagsbeslutet. Lövbom berömmer samarbetet mellan jägarna och länsstyrelsen. Han menar att länsstyrelserna har nog gjort vad de kunnat för att bevilja en bra nivå på jakten med tanke på det omfattande och komplicerade regelverk som jakten styrs av.