Män får hjälp att hantera ilskan

Många kvinnor tystnar på grund av våld eller hot om våld. Foto: Getty Images/Istockphoto
Textstorlek:

​I en demokrati har alla rätt att göra sin röst hörd utan att riskera våld. Ändå tystas många kvinnor av sin egen partner. Men i Falun kan män få hjälp att hantera sin ilska.

Efter storhelger som jul och nyår brukar särskilt många våldsutsatta kvinnor ringa till stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Uppgifter från Nationellt centrum för kvinnofrid visar att det nu har varit rekordmånga kvinnor som ringt och redan några veckor före jul hade 30 000 samtal tagits emot.

Enligt en ny undersökning från Brottsförebyggande rådet utsätts 48 000 kvinnor varje år för fysiskt och/eller psykiskt våld i nära relationer.

Ett par tusen män söker samtidigt hjälp för att de på olika sätt våldfört sig på sin partner, men trots att de tagit kontakt själva ser de sig inte som kvinnomisshandlare. Istället skyller de sitt beteende på bland annat provokationer från partnern och svåra livssituationer, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

På Kris- och våldsmottagningen för män i Falun arbetar Sören Gustavsson som mansrådgivare sedan ett och ett halvt år tillbaka. Han har 30 års erfarenhet från socialtjänsten, samt från kriminalvården, försvaret och företagshälsovården i Falun, där han bland annat arbetat med konflikthantering.

Han kan förstå om män har svårt att erkänna sitt eget ansvar när de tar till våld, och istället vill lägga skulden på sin partner.

– Det är otroligt skämmigt att vara en kvinnomisshandlare och det ses inte som nåt bra av andra män heller. Vi tar även emot män som blivit utsatta och att bli slagen av sin kvinna är ännu skämmigare. Då är det lätt att känna sig som en mes och att man inte blir tagen på allvar, säger Gustavsson men tillägger att våldet från kvinnor oftare är psykiskt medan männens är fysiskt och grövre.

Problemet med män som utövar våld mot kvinnor kan bland annat kopplas till en kultur där mannen står över kvinnan. Det har kommit ännu mer nu med invandringen, även om de flesta män som kommer till mottagningen i Falun är svenska män, enligt Gustavsson.

Han arbetar med Behandling Alternativ till våld, ATV, den bygger på en metod som utarbetats i Norge av Per Isdal. Metoden har gett goda behandlingsresultat.

I individuella samtal diskuteras bland annat vad som räknas som våld, vem som har ansvaret, vilka konsekvenser det kan bli för hela familjen, varför man har svårigheter att kontrollera sin ilska och inte minst vilka alternativ det finns istället för att ta till våld.

– Det finns ingen som gärna vill säga att han klappade till sin partner utan orsak. Men jag vänder på det och säger att det är han som väljer och det är han som måste ta ansvar för hur han ska handla, berättar Gustavsson.

När männen söker hjälp kan det vara i samband med en kris i ett förhållande.

– Det kan vara en svår tröskel att gå över för männen så ibland kan jag ringa upp om de vill det. Men de får vara anonyma och vi för inga journaler, säger Sören Gustavsson.

Arbetet som mansrådgivare tycker han är viktigt. Förra året hade han 36 ärenden, med allt från tre till fyra möten per person och upp till ett tjugotal.

– Det händer att de uteblir från möten men sen kanske de ringer och vill komma tillbaka. Ibland är de själva rädda för att tappa kontrollen eftersom de vet att de brukar bli så arga och kan ta till våld eller säga fula saker, säger Sören Gustavsson.

Behandlingen kan exempelvis gå ut på att ge tekniker för alternativ till våld. Att välja att gå ut och lugna ned sig kan vara ett sätt.

– De får också fundera på hur det känns i kroppen och hur de brukar tänka när de blir arga.

Våld kan vara både fysiskt och psykiskt. Kontroll, kränkningar och hot om våld med mera kan göra att den utsatta partnern tystnar allt mer.

Ibland kan det vara svårare för män att inse att det förekommer psykiskt våld i en relation. Då kan de få frågan om det brukar förekomma bråk hemma och sedan följer kanske diskussionen om det är okej att kränka och skrämmas.

– Demokrati är en viktig fråga i sammanhanget. Vi diskuterar värdegrund, att alla har samma värde och ingen får förtryckas i vårt samhälle.

Männen lär sig hur de kan tänka på ett nytt och smartare sätt för att lösa konflikter i en relation, oavsett hur den andra är eller gör. Humorn kan exempelvis vara en viktig del.

– Vi diskuterar också hur de själva blev uppfostrade, om de fick stryk eller om det förekom mycket bråk i familjen. Anknytning är viktig, att man hade en närhet till sina föräldrar och fick kärlek och ömhet. Vissa kanske minns hur de slogs eller blev mobbade i skolan med mera.

– Först när man blir medveten om sitt eget beteende finns det chans till förändring, poängterar Sören Gustavsson.

Tidigare servade Kris- och våldsmottagningen för män i Falun även kommunerna Borlänge, Avesta, Säter, Ludvika och Smedjebacken. Från och med årsskiftet tar de bara emot män från Falun.

Telefonnumret till Kris- och våldsmottagningen för män i Falun är 023-831 50.