Sverige går bra

Textstorlek:

Svensk ekonomi växer och som land betraktat är vi rikare än någonsin. Det förtjänar att påpekas när det talas så mycket om kris och elände, om politisk otillräcklighet och ”systemkollaps”.

I slutet av förra veckan kom Statistiska Centralbyråns redovisning av nationalräkenskaperna för tredje kvartalet 2015. Och det ser riktigt bra ut, vilket får DN:s chefredaktör Peter Wolodarski att med ett stänk av brittisk humor konstatera: ”Någon nationell undergång är för närvarande inte i sikte”.

SCB:s jämförelse med samma kvartal föregående år visar att BNP steg med 3,9 procent, vilket utgör en historiskt hög nivå. Hushållens disponibla inkomster har ökat med 3,5 procent under samma period och sysselsättningen ökar, medan arbetslösheten sjunker, om än måttligt (0,8 procentenheter).

Vi ska glädjas åt framgångarna utan att blunda för utmaningarna. Hit hör givetvis flyktingsituationen, liksom den politiska turbulensen. Den rödgröna regeringens agerande ger väljarna intrycket att Sverige går från att ha varit världens mest generösa flyktingmottagare till att blir världens mest restriktiva.

Riktigt så är det inte, men de tvära kasten, med förslag som att stänga Öresundsbron eller ID-kontrollera samtliga resenärer – även pendlare – mellan Danmark och Sverige vittnar om förvirring och panik. Vad har hänt med den tidigare så regeringsdugliga socialdemokratin?

Men om politiken är rörig så är alltså ekonomin god. Det finns resurser för att hantera de stora samhällsförändringar som vi står inför: bostadskrisen, det säkerhetspolitiska läget med krav på ett vässat försvar, migrationen, integrationen samt ökande klyftor, bland annat mellan stad och land.

När vi ser framåt skadar det inte att ta en titt i backspegeln då och då, något som alltför sällan görs, såväl i trafiken som i politiken. Då ser vi att välståndsutvecklingen de senaste decennierna har fått alla olycksprofetior att komma på skam.

Efter 1990-talskrisen byttes låne- och inflationspolitik ut mot mer fasta spelregler och sönderreglerade områden om- eller avreglerades. Flera marknader fick flexiblare regelsystem och balansen mellan det offentliga och privata blev bättre. Alliansregeringens åtgärder mellan 2006–2014 kan knappast överskattas i detta sammanhang.

Däremot ska inte det politiska systemets roll för tillväxt, utveckling och välståndsutveckling överskattas. Det är arbete, företagande, idéer och hushållning som främjar ett lands ekonomi.

Alla som studerar eller går till jobbet och gör en insats, det är dessa som ytterst skapar välståndet. Lagar och regelverk är viktiga, liksom rättsliga instanser som ser till att de följs. Men utan arbete, inget välstånd.

Ett hurra i decembermörkret för alla som går till jobbet eller till skolan!

Bo Höglander