Brist på gode män i små kommuner

Annelie Björkman, chef och jurist på Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Foto: Överförmyndaren
Textstorlek:

​Bristen på gode män i Dalarna är stor. Samtidigt är arbetsbelastningen hög, konstaterar Annelie Björkman. Hon är chef och jurist på Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Nyrekrytering och nya arbetsmodeller ska lösa problemet.

Flyktingströmmen sätter press på viktiga samhällsfunktioner. Vid överförmyndarkontoret i Mora är läget ansträngt.

– Just nu är arbetsbelastningen för handläggarna enorm. Anpassningen till flyktingströmmen har varit tuff, säger Annelie Björkman, chef och jurist på Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna.

För att bemästra situationen pågår ett ständigt arbete med rekrytering av både egna handläggare och gode män. Men detta är lättare sagt än gjort. Bristen på tjänsten är så stort att det är svårt att täcka behovet av kontinuerlig utbildning. Dock gör utbildningarna att behovet tillfälligt kan täckas.

– Men fortsätter det komma ensamkommande flyktingbarn i samma takt som tidigare kommer nya behov uppstå, säger Annelie Björkman.

Bristen på gode män är störst i mindre kommuner såsom Älvdalen och Vansbro. Att rekrytera gode män i dessa kommuner är en utmaning, berättar Annelie Björkman. En anledning kan vara att man är mer van vid flyktingar i de större kommunerna, tror hon.

Alla är inte lämpade för uppdraget. Först måste personen i fråga genomgå överförmyndarens registerkontroll, kontroll hos polisens belastningsregister, kronofogden samt socialtjänsten. En god man kan ta på sig upp till tio uppdrag förutsatt att detta är ens enda sysselsättning.

– De förvaltar den ensamkommandes dagsersättning. Han ska dessutom hjälpa till med asylansökan och följa med till utredningssamtal på Migrationsverket, berättar Annelie Björkman.

Det är ett stort ansvar man har, men per definition innebär uppdraget inget föräldraansvar. Man tar inget ekonomiskt ansvar och man blir heller inte ersättningsskyldig om någon skulle slå sönder eller stjäla något, försäkrar Björkman.

Ansvaret i relation till det arvode som utgår ser hon som en rimlig interaktion. Ansvaret är inte större än vad arvodet är. Hittills har arvodet legat på 200 kronor i timmen. Men i mars 2016 kommer en förändring att ske.

– Vi kommer att övergå till schablonarvoden. Detta gör vi för att minska administrationen och för att kunna hantera arvodena på ett smidigt sätt. Många kommuner har redan infört schablonarvoden. Gode män kommer att få ett schablonbelopp oavsett hur lite eller hur mycket tid de lägger på uppdraget, säger Annelie Björkman.

Att handlägga ärenden som har med ensamkommande flyktingbarn att göra är mer omfattande än att handlägga ett ärende kopplat till en äldre människa som har behov. Vid handläggning av ett ensamkommande barn måste överförmyndaren granska diverse rapporter och redogörelser varje månad, till skillnad från granskningen för en äldre människa som görs en gång per år.

– Arbetet med ensamkommande är mycket resurskrävande, menar Björkman.

Emely Bakken