Ungdomar ska lockas kvar i länet

Textstorlek:

​Region Dalarna vill att Dalarna ska bli Sveriges bästa ungdomsregion. Med kultur och inflytande hoppas man få unga att vilja stanna kvar.

Av olika anledningar flyttar unga människor från Dalarna. Det kan vara studier, jobb, resor eller att man helt enkelt har tröttnat på ”lilla orten” man kommer från.

Forskning visar att är utbudet för litet tröttnar många ungdomar och bryter upp för att kanske aldrig mer komma tillbaka.

Detta vill nu politiker och tjänstemän försöka ändra på.

– Dalarna hör till de län som har äldst arbetskraft. Bristen på kompetensförsörjning blir allt större i många branscher. Vi har en stor utmaning framför oss. Vi måste satsa på skola, jobb och hälsa för att få unga att vilja bo i Dalarna, konstaterar Linnea Hassis, ungdomsstrateg, Region Dalarna.

Kulturfrågan är en av de frågor som ska attrahera ungdomar till Dalarna.

Enligt Region Dalarna hör kultur ihop med stärkt demokrati och ökad gemenskap.

Kultur är därför en investering för tillväxt och utveckling.

Allt fler kommuner inför så kallade elevkulturombud. Om­buden ska få inflytande över kulturutbudet. Tillsammans med Riks­teatern, och Dalarnas Elevkulturombud (Eko) arrangerar Landstinget Dalarna, under projektet Kultur Hjärta Skola, Dalarnas föreningsmässa. Syftet är att diskutera
ungas rätt till inflytande.

– Varje kommun har ett kommunalt självstyre. Att nio kommuner av femton väljer att införa kulturombud är en bedrift eftersom det är en frivillig satsning från kommunernas sida. Oavsett om det handlar om staden eller landsbygden är kulturfrågan ytterst viktig, säger Mattias Dristig, projektledare, Landstingen Dalarna.

Mattias Moraeus från NTI-gymnasiet är ett av de elevkultur­ombud som utsetts. Han anser att den yngre generationen går miste om kulturen.

– I nuläget är vårt inflytande obefintligt. Att utse elevkulturombud gör att vi får mer att säga till om, tror han.

Föreningar i Dalarna hoppas att politiker och tjänstemän kan få unga att trivas i Dalarna och att kommuner gör det lättar för dem att få inflytande.

– Det är svårt. Men det går, säger Isak Bergström, företrädare för föreningen Unga på landsbygden.

Han vill att både kommuner, näringsliv och andra organ ska fundera över på vilket sätt unga kan inkluderas i demokratiska frågor.

– Det fungerar inte att säga att unga ska ta mer plats. De vuxna måste ge dem plats, säger Bergström.

Vidare berättar han att för­eningen Unga på landsbygden vill utmana storstadsnormen. De vill förändra attityden hos dem som har fördomar och skapa olika möten med ungdomar som väljer att vara kvar på lansbygden.

Föreningen uppmärksammar unga som en resurs.

Isak Bergström är positivt överraskad till Region Dalarna am­bition att bli landets bästa ungdomsregion.

– Det är ett bra initiativ. Men för att lyckas med detta måste de hitta ungdomarna. Man måste skapa kanaler och arenor för att få det att hända, konstaterar han.

Emely Bakken