Bredband i hela landet A och O

Textstorlek:

Bredband och mobiltäckning är i dag så nödvändiga inslag i vardagen för hushåll och företag att de bör klassas som infrastruktur, precis som vägar, järnvägar och fast telefoni. Det synsättet företrädde Kristina Yngwe, riksdagsledamot (C), miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet , vid en paneldebatt om nationell bredbandsstrategi på e-förvaltningsdagarna i Nacka i oktober.

Med i panelen fanns även folk från Kommunsverige, SKL, Svenska Stadsnätsföreningen och dagspressen. Flera av deltagarna efterlyste ett större statligt engagemang kring utbyggnaden av fibernät. ”Det största problemet är att regeringen inte tar sitt ansvar”, menade Fredrik Eriksson, IT-strateg, Linköpings kommun. Han fick medhåll av företrädarna för Svenska Stadsnätsföreningen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Exakt vad de menade framkom inte riktigt, men det är ingen dålig gissning att det handlar om pengar.

Pengar ”uppifrån” är inte alltid lösningen på problemen. I östgötska Linköpings kommun finns en hel del landsbygd och på sina håll har byalag själva sett till att skaffa bredband till rimliga priser för slutanvändaren, enligt Fredrik Eriksson. Det går alltså att skaffa fibernät till sin bygd utan statliga bidrag och med nyttjande av befintliga operatörer på marknaden.

Statsmakternas insatser bör ske på sådant sätt att de inte kväver de tjänster och leverantörer som verkar kommersiellt och seriöst. Statens uppgift bör rimligen vara att samordna och överblicka frågan nationellt och – där så behövs – medverka finansiellt.

Behovet av god digital infrastruktur är stort. På sina håll finns det företag som måste skicka och ta emot datafiler nattetid för att nätet är bristfälligt och blir överbelastat på dagen. Avsaknad av full bredbands- och internettäckning hindrar landsbygdsutveckling och kan tvinga företag att flytta in till städerna.

En annan variant som drabbar abonnenter på landsbygd är då mobilnätet har så dålig täckning att datatrafik endast fungerar på vissa platser eller punkter utanför bostaden. Telia avvecklar i snabb takt de pålitliga koppartrådarna och lovar trådlös täckning – som långt ifrån alltid fungerar.

Regeringen har lovat att under vintern lägga fram en bredbandsstrategi. Ett tips: ta en titt på Anna-Karin Hatts och alliansregeringens bredbandsarbete. ”Ska hela landet kunna växa så måste hela landet också ha bra bredband, och bredband i världsklass”, förklarade den tidigare IT-ministern under sin tid som ansvarig för dessa frågor i regeringen. Hon kavlade även upp ärmarna för att leva upp till ambitionen. Regeringen har en hel del att bevisa för att vinna trovärdighet i bredbandsfrågan.

Bo Höglander