”Lägger vi oss i för mycket blir vi hängda”

Textstorlek:

Centerpartiet Dalarna vill sänka kraven för bönderna och släppa fram ursprungsmärkt mat. Länsordförande Peter Helander hade gärna diskuterat mer mat på partistämman i Falun.

Peter Helander

Politiken kommer i kläm mellan verkligheten och tjänstemännen. Det menar Centerpartiets länsordförande Peter Helander i Mora.  Foto: PATRICK TRAGARDH

Så tog den slut och alla åkte hem. Centerpartiets partistämma i Falun den 24 september, som varade i fyra dagar, lockade cirka 500 ombud från hela landet samt lika många journalister med flera.

Cirka 350 motioner behandlades, och det var 21 år sedan Dalarna arrangerade en partistämma. Politik handlar om att vilja och skapa konkreta lösningar för ett gott liv. Peter Helander från Mora är ny länsordförande för Centerpartiet. Peter säger så här om problematiken kring politik och det konkreta.

– Eftersom alla politiker är lekmän blir det ofta svårt med det konkreta. Har vi synpunkter på konkreta saker som behövs göras i skolan, äldrevården och på järnvägen blir vi hängda för att lägga oss i professionen och ägna åt oss ministerstyre.

Han fortsätter:

– Om jag får chansen kommer jag att verka för att myndigheter och tjänstemäns rörelseutrymme minskar. Förr hade vi politiskt tillsatta råd till många myndigheter som nu har förvandlats till någon form av social informationsklubb. Myndigheter lever sitt eget liv och ska visserligen följa de regleringsbrev som de får, men handlingsutrymmet är för stort. Både S- regeringar och Alliansregeringar har bidragit till detta.

Vad ser C som de stora utmaningarna för landsbygden?

Att det idag inte finns likvärdiga möjligheter att kunna leva och verka på landsbygden. Urbaniseringen skapar problem både för stad och landsbygd och därför behövs en aktiv politik som gör att Sverige får Europas modernaste landsbygd.

Nämn tre C-saker som stärker landsbygden?

1 Vi vill se en digital allemansrätt som garanterar en stabil och snabb uppkoppling i hela landet. Med nationella strategier för utveckling av digital utbildning och e-hälsa kan vi se till att byskolorna blir kvar och att patienter i glesbygd slipper långa resor för att träffa specialistsjukvård. Framtida teknikmöjligheter rymmer oanade möjligheter.

2 Satsningar på infrastruktur i hela landet och lättnader i strandskyddet för att ytterligare öka landsbygdens attraktivitet.

3 Stöd till kommersiell service i utsatta glesbygdsområden samt se till att statlig service och myndighetskontor finns tillgängliga över hela landet. Statliga myndigheters lokalisering till storstäder och dyra lokalhyror ska ses över.

På vilket sätt stimulerar er politik lokalproducerad mat?

• Vi vill se enklare regler för lantbrukare som vill bygga och öppna gårdsbutiker och/eller Bed and Breakfast.

• Vi vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol.

• Vi vill stärka konkurrenskraften för svenska bönder så att de får likvärdiga villkor som våra konkurrentländer utan att försämra djurskyddet.

• Vi vill att det offentliga ska i sina upphandlingar ställa krav på att maten som upphandlas ska uppfylla samma krav som svenska bönder har på sig i sin livsmedelsproduktion. Idag ställer vi högre krav på bönderna än vad vi gör i vår egen upphandling vilket straffar ut svenska bönder.

• Vi vill se en hållbar matproduktion där småföretagare ges möjlighet att konkurrera på lika villkor genom att ursprungsmärka all mat så att konsumenter kan välja den mest klimatsmarta vilket nästan alltid är den lokalproducerade.

Stämman i Falun innehöll mycket. Saknade du något?

Jag hade önskat att vi hade diskuterat matfrågorna ännu mer.