Elementhus löste krisen

Textstorlek:

​Hur ska Sverige lösa bostadskrisen? Elementhus i Mockfjärd satte en gång i tiden tak och väggar på Sverige och fick bygder att blomstra. Kulturarvsdagen satte fokus på detta.

säljare samlades för att utbyta gamla minnen från arbetsdagarna på Elementhus AB:s gamla fabriksområde i Mockfjärd. Malena Andersson är byggnadsantikvarie på Dalarnas museum.

Hon arrangerade dagen tillsammans med Mockfjärds hembygdsförening och Svenska byggnadsvårdsföreningen.

– Dalarnas museum genomförde en inventering av bebyggelse från 1930 till 1980-talet. I Dalarna är elementhusen en stor del av denna epok, säger hon.

Börje Bergqvist som är ordförande i Mockfjärds hembygdsförening berättar att elementhusproduktionen betytt mycket för Mockfjärd. I bygden kretsar det mesta kring de enkla villorna.

– På den tiden såg Mockfjärd ut på ett helt annat sätt. Bygden var en typisk jordbruksbygd där de små jordbruken dominerade.

I början av 1900-talet hade orten en befolkningsmängd på cirka 1 800 personer. År 1911 började invånarantalet minska. På 1950-talet var man nere i 1 200 invånare, säger han.

Mockfjärd var en avfolkningsort. Men detta skulle komma att ändras. Under 1800-talet startade ett antal industrier. Detta lade grunden till idén med bygget av en husfabrik just i Mockfjärd. Närheten till diverse sågverk och fönstertillverkare var perfekt.

– År 1952 invigdes Elementhus ABs husfabrik. Det var arkitekterna Lennart Bergwall och Erik Dahlberg som arbetade för standardiseringen av monteringsfärdiga hus, säger Börje Bergqvist.

Han berättar att montörer utbildades för att montera husen på plats.

Detta gjorde att produktionskostnaderna blev 30 procent lägre. Företaget hade stor betydelse för hela landet.

Vid tiden efter kriget rådde bostadsbrist. Elementhus fick bidrag från staten för att hålla verksamheten igång. Inom en 40 års period ökade Mockfjärds befolkning med 1 100 personer.

Leverantörer och underleverantörer till fabriken gynnades av företagets framgångar och hela bygden blomstrade. Fabriken med tillhörande närliggande verksamheter sysselsatte många, närmare bestämt 1  140 stycken. I snitt levererades fem hus per dag. Varje dag utgick 12-18 långtradare från fabriken.

Emely Bakken, 

Mats Lindström