Allvarligaste läget någonsin

Textstorlek:

Flyktingkrisen och upphörandet av December-överenskommelsen har fått det goda med sig att partierna i riksdagen börjat söka samförstånd för att hitta lösningar på en situation som ter sig alltmer okontrollerad.

Till och med vänsterdebattören Göran Greider förordade i P1-programmet Godmorgon Världen i söndags en bred politisk kompromiss om flyktingsituationen. Det skulle lugna ner det hela, som han uttryckte sig.

Det handlar dels om att ge strömmen av asylsökande ett värdigt och anständigt mottagande, så långt det är möjligt. Men också om att kraftfullt påskynda integrationen samt att tydligt sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Alla stenar måste vändas och gamla dogmer omprövas.

Flyktingkrisen är nu så långt gången att svensk polis inte längre kan upprätthålla den inre utlänningskontrollen, en av myndighetens viktigaste uppgifter. Det står klart sedan ett internt polisdokument läckt ut, rapporterade Svenska Dagbladet vid förra veckoslutet. Ett kommunalråd i en sörmländsk kommun hördes beskriva läget med ordet ”undantags-tillstånd”.

Statsminister Stefan Löfvens och regeringens svar är tältläger, baracker och gymnastiksalar. Flera av de senare har inte kunnat tas i bruk för att skolorna stått i brand kort efter att planerna kungjorts.

När flyktingströmmen från oroshärdarna ökar sker det absurda att ett antal individer i Sverige trakasserar egna muslimska trosfränder med krav på att sharialagar ska respekteras. Andra tar steget och reser iväg för att själva bli terrorister. I Göteborgs klottras hat och hot på kristna syrianers butiker och i Malmö flyttar judar från staden för att de inte känner sig säkra. Drömmen om det trygga folkhemmet tycks förpassad till planeten Plutos mörka baksida.

Människor på flykt från krig, förtryck, diktatur och halshuggningar ska kunna garanteras trygghet i rättsstaten Sverige. Flykten från grymheter och oro i hemlandet ska inte sluta med hot och våld från mörkermän och terrorister som opererar på svensk mark. Allt våld måste fördömas och lagföras; islamistiskt, nationalsocialistiskt, vänsterextremistiskt. Utmaningen för Sverige är alltså att vårda rättsstaten, värna asylrätten och klara både migration och integration. För att hitta lösningarna krävs ett brett parlamentariskt samarbete i politikens mittfåra. Att landet befinner sig i det ”allvarligaste parlamentariska läget någonsin”, enligt den tidigare S-ledaren och statsministern Ingvar Carlsson gör jobbet extra påkallat, men knappast enklare.

Samhällsanda och tillit är nyckelbegrepp. Hur vi i Sverige klarar vår största utmaning sedan andra världskriget kommer att bestämma vårt öde för lång tid framåt.

Bo Höglander